Spread

ĐỒNG TIỀN SPREAD ROLLOVER
MUA/BAN
EUR/USD 0.3 pips -$15.01 / $4.78
USD/JPY 0.4 pips $3.59 / -$11.78
GBP/USD 0.7 pips -$10.21 / $3.18
USD/CHF 0.6 pips $4.61 / -$14.54
EUR/CHF 0.4 pips $0.47 / -$2.33
AUD/USD 0.4 pips -$3.88 / $1.18
USD/CAD 0.5 pips $1.02 / -$3.06
NZD/USD 0.6 pips -$0.64 / -$0.55
EUR/GBP 0.5 pips -$6.11 / $1.81
EUR/JPY 0.7 pips -$2.12 / $0.38
GBP/JPY 1 pips $1.47 / -$4.75
CHF/JPY 1.1 pips -$3.79 / $0.84
GBP/CHF 1.2 pips $2.74 / -$9.07
EUR/AUD 0.6 pips -$9.23 / $2.85
EUR/CAD 0.9 pips -$10.74 / $3.41
AUD/CAD 1.1 pips -$1.32 / $0.38
AUD/JPY 0.6 pips $1.39 / -$4.46
CAD/JPY 0.7 pips $1.74 / -$6.07
NZD/JPY 1.3 pips $2.16 / -$8.16
GBP/CAD 1.6 pips -$5.51 / $1.65
AUD/NZD 0.9 pips -$4.16 / $0.97
EUR/NZD 1.6 pips -$15.62 / $4.39
AUD/CHF 1 pips $1.94 / -$6.80
GBP/AUD 1.5 pips -$3.71 / $1.02
CAD/CHF 3.7 pips $2.54 / -$8.77
EUR/SEK 15 pips -$1.63 / $0.07
USD/SEK 16 pips $2.90 / -$13.90
GBP/NZD 2.5 pips -$11.02 / $2.81
EUR/NOK 19 pips -$8.90 / $1.68
USD/NOK 18.2 pips $1.48 / -$7.37
USD/MXN 25 pips -$23.10 / $7.57
USD/ZAR 34.5 pips -$22.15 / $6.39
ZAR/JPY 5.5 pips $0.62 / -$2.23
NZD/CHF 3.8 pips $2.89 / -$10.30
NZD/CAD 1.1 pips $0.58 / -$3.07
ESP35 7.5 pips -$0.96 / -$0.96
GER30 1 pips -$1.20 / -$1.32
US30 4 pips -$4.26 / -$0.11
JPN225 10 pips $0.00 / $0.00
NAS100 2 pips -$1.22 / -$0.02
SPX500 5 pips -$4.70 / -$0.12
AUS200 2 pips -$0.60 / -$0.24
FRA40 1.4 pips -$0.48 / -$0.60
UK100 1 pips -$1.08 / -$0.60
XAU/USD 34 pips -$0.10 / -$0.01
XAG/USD 4.4 pips -$0.60 / -$0.12
USOil 3.5 pips -$1.31 / $0.45
UKOil 3.2 pips $3.54 / -$5.69
USD/CNH 7.5 pips -$0.76 / -$1.90
EUSTX50 1.5 pips -$0.36 / -$0.36
Copper 1.5 pips -$0.06 / -$0.11
NGAS 4.2 pips -$0.25 / $0.07
BUND 3 pips $0.00 / $0.00
BTCUSD 39 pips -$5.57 / -$3.71
LTCUSD 1.3 pips -$0.17 / -$0.06
ETHUSD 1.8 pips -$0.23 / -$0.11
XRPUSD 5.4 pips -$0.32 / -$0.16
BCHUSD 4.6 pips -$0.52 / -$0.17
CHN50 10 pips -$2.28 / $0.00
Lưu ý: Spread thông thường chỉ là một tín hiệu và có thể dãn do điều kiện thị trường biến động.