Lịch Rollover

Trong thị trường tiền tệ, lãi suất được trả hoặc kiếm được trên các vị trí lệnh giữ qua đêm (thường là bất kỳ vị trí lệnh nào được giữ từ 5 PM EST). Điều này đôi khi được gọi là "rollover", "phí qua đêm" (swaps) hoặc "TOM/Next", tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn.

Làm thế nào để xem Lịch Rollover:

Con số trên cho biết bao nhiêu "ngày" rollover bạn phải trả hoặc được nhận vào một vị trí lệnh vào lúc 5 PM Giờ New York (EST). "1" có nghĩa là ngày đó sẽ có một rollover điển hình.