Thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký hoặc giữ một tài khoản live hoặc demo với AAAFx, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin các nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh, ví dụ như đánh giá các nhu cầu tài chính của bạn, xử lý các yêu cầu và giao dịch của bạn, thông báo các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể hứng thú, và cung cấp các dịch vụ khách hàng. Các thông tin đó có thể bao gồm:

  • Thông tin đăng ký - Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong đơn đăng ký hoặc các đơn khác, ví dụ như tên, địa chỉ, ngày sinh, số an sinh xã hội, việc làm, tài sản và thu nhập.
  • Thông tin giao dịch - Thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi và với các đối tác tiếp thị của chúng tôi cũng như các thông tin về các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và bạn. Các ví dụ gồm vốn trong tài khoản, hoạt động giao dịch, các yêu cầu của bạn và phản hồi của chúng tôi.
  • Thông tin xác minh - Thông tin cần thiết để xác minh nhân dạng của bạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Ví dụ các giấy tờ này bao gồm các thông tin chung của bạn mà chúng tôi nhận được từ các ghi chú công khau hoặc từ các tổ chức/công ty khác không phải là công ty liên doanh với AAAFx. Dựa trên chỉ thị MiFiD (Luật quản lý thị trường và và Hoạt động và Dịch vụ đầu tư), AAAFx cần phải thu thập các thông tin và thực hiện các tác vụ cần thiết để xác minh nhân dạng của bạn.

Về Cookies

Cookies là các tệp tin nhỏ chứa thông tin mà một trang web sử dụng để theo dõi khách truy cập. AAAFx có thể thiết lập và truy cập các cookies AAAFx trên máy tính của bạn. Những cookies này cho phép chúng tôi tìm hiểu những quảng cáo và chương trình khuyến mãi nào mang người dùng đến trang web của chúng tôi. AAAFx hoặc bất kỳ bộ phận nào của AAAFx có thể sử dụng các cookie liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của AAAFx và để theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ là ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.

Công nghệ bảo mật

AAAFx sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ một số thông tin nhất định mà bạn gửi. Loại công nghệ này bảo vệ thông tin của bạn khỏi việc bị chặn bởi bất cứ ai khác ngoài AAAFx trong khi thông tin được truyền cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.

Chia sẻ thông tin với các công ty liên doanh của chúng tôi

húng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được mô tả ở trên với các đối tác liên doanh cho các mục đích kinh doanh, như phục vụ các tài khoản khách hàng và thông báo cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ mới, theo luật pháp hiện hành cho phép. Các chi nhánh của chúng tôi có thể bao gồm các công ty do chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu cũng như các công ty có quyền sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào được mô tả ở trên, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin tài khoản của bạn. Các chi nhánh của chúng tôi duy trì sự riêng tư của thông tin của bạn với mức độ tương tự mà AAAFx thực hiện theo Chính sách này.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

AAAFx không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi trường hợp đó nằm trong phần mô tả của Chính sách này. Việc tiết lộ bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin đó với các công ty không liên kết thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của bạn hoặc tạo thuận lợi cho các giao dịch của bạn với AAAFx, bao gồm cả những dịch vụ cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, luật pháp hoặc kế toán cho AAAFx. Các công ty không liên kết hỗ trợ AAAFx cung cấp dịch vụ cho bạn được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin đó trong phạm vi mà họ nhận được và sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó và chỉ dùng cho các mục đích mà AAAFx yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để thực hiện các hướng dẫn của bạn hoặc theo sự đồng ý của bạn. Chúng tôi muốn bạn biết rằng AAAFx sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.

Quy định về tiết lộ thông tin

Trong một số trường hợp, AAAFx có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo sự bắt buộc, hoặc để tuân thủ các của pháp luật và các quy định áp dụng. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện quá trình hầu tòa hoặc các yêu cầu chính thức khác và khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi. Trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi chúng tôi nêu rõ cách thông tin đó sẽ được sử dụng tại thời điểm bạn tiết lộ chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn.

Không tham gia

Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu. Tuy nhiên, việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn là chính xác, đầy đủ và đã cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi trong vấn đề này bằng cách thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail.

Candidates Privacy Notice - AAAFx

Nhấp vào đây