Προσωπικά Στοιχεία

Όταν κάνετε αίτηση για ή διατηρείτε έναν Live ή έναν Demo λογαριασμό στην AAAFx, τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως την αξιολόγηση των οικονομικών αναγκών σας, την επεξεργασία των αιτήσεων και των συναλλαγών σας, την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και την παροχή υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτησης πελτών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πληροφορίες Αιτήσεων - Πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με τις αιτήσεις σας, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, επάγγελμα, οικονομικά στοιχεία και εισόδημα.
  • Πληροφορίες Συναλλαγών - Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας με την AAAFx και με τους Συνεργάτες μας, καθώς και πληροφορίες για την επικοινωνία μας μαζί σας. Παραδείγματα είναι τα υπόλοιπα του λογαριασμού σας, οι συναλλαγές σας, οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις μας.
  • Επαλήθευση Στοιχείων - Πληροφορίες απαραίτητες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως διαβατήριο, Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή δίπλωμα οδήγησης. Παραδείγματα αποτελούν οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από δημόσια αρχεία ή από άλλες οντότητες που δεν ελέγχονται από τη AAAFx. Η AAAFx οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της MiFID σχετικά με την επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων των πελατών της.

Ανανεωμένη Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Ανανεωμένη Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με τις Διατάξεις της MIFID II.

Σχετικά με τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες για να παρακολουθούν τους επισκέπτες τους. Η ΑΑΑFx μπορεί να τοποθετήσει και να έχει πρόσβαση σε cookies που έχει τοποθετήσει στον υπολογιστή σας, κάτι που βοηθάει στην ενημέρωση σχετικά με τις διαφημίσεις και τις προωθητικές ενέργειες οι οποίες οδηγούν χρήστες στην ιστοσελίδα μας. Η AAAFx και τα τμήματά της δύνανται να χρησιμοποιούν τα cookies σε συνεργασία με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΑΑΑFx για να παρακολουθούν τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες της. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμου χαρακτήρα και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προσωπικά.

Τεχνολογία Ασφαλείας

Η AAAFx χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης Secure Socket Layer (SSL) προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες που υποβάλλετε. Αυτό το είδος της τεχνολογίας προστατεύει τα στοιχεία σας από πρόσβαση από οποιονδήποτε άλλον εκτός της AAAFx κατά την μετάδοσή τους σε εμάς. Δουλεύουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικτυακοί τόποι μας είναι ασφαλείς και ότι πληρούν τα πρότυπα της βιομηχανίας. Χρησιμοποιούμε επίσης και άλλες διασφαλίσεις, όπως firewalls, συστήματα πιστοποίησης (π.χ., κωδικούς πρόσβασης και προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης), καθώς και μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης για τον έλεγχο της παράνομης πρόσβασης σε συστήματα και δεδομένα.

Ανταλλαγή Πληροφοριών με τους Συνεργάτες μας

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω, με τους Συνεργάτες μας για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως η εξυπηρέτηση λογαριασμών πελατών και η ενημέρωση πελατών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και όπως αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στους Συνεργάτες μας μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες που ελέγχονται από ή ανήκουν σε εμάς, καθώς και εταιρείες που έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας στην εταιρεία μας. Οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τους Συνεργάτες μας μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιγράφονται ανωτέρω, όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας και στοιχεία του λογαριασμού σας. Οι Συνεργάτες μας διατηρούν το απόρρητο των πληροφοριών σας στον ίδιο βαθμό με την AAAFx σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Κοινή χρήση πληροφοριών με τρίτους

Η AAAFx δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική. Οι γνωστοποιήσεις σε τρίτους μπορεί να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με μη συνδεδεμένες εταιρείες που εκτελούν υπηρεσίες υποστήριξης για λογαριασμό σας ή διευκολύνουν τις συναλλαγές σας με την AAAFx, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν επαγγελματικές, νομικές ή λογιστικές συμβουλές στην AAAFx. Οι μη-συνδεδεμένες εταιρείες που βοηθούν την AAAFx στην παροχή υπηρεσιών σε εσάς απαιτείται να διατηρούν το απόρρητο των δεδομένων αυτών στο βαθμό που να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών αυτών και μόνον για τους σκοπούς που υπαγορεύει η AAAFx. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη μετά από οδηγίες σας ή σύμφωνα με την ρητή συγκατάθεση σας. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η AAAFx δεν θα εμπορευθεί ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία.

Κανονιστική Γνωστοποίηση

Σε περιορισμένες περιπτώσεις, η AAAFx μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όπως επιτρέπεται από ή ώστε να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Για παράδειγμα, μπορεί να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα για να συνεργαστούμε με ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, για τη συμμόρφωση με κλήσεις ή άλλα επίσημα αιτήματα και ανάλογα με τις ανάγκες για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας μας. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός εάν περιγράψουμε το πώς τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν τη στιγμή που μας τα αποκαλύπτετε ή αφού εξασφαλίσουμε την άδειά σας.

Opt Out

Δεν υποχρεούστε να μας κοινοποιήσετε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που μπορεί να σας ζητηθούν. Ωστόσο, η μη παροχή τους μπορεί να καταλήξει σε αδυναμία μας να ανοίξουμε ή να διατηρήσουμε ενεργό το λογαριασμό σας ή να σας παράσχουμε υπηρεσίες. Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δεδομένα που έχουμε για εσάς είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα, μπορείτε να μας βοηθήσετε σημαντικά στο θέμα αυτό κοινοποιώντας μας αμέσως εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν δεν επιθυμείτε να αποκαλύπτονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail.

Δήλωση Απορρήτου για Υποψήφιους - AAAFx

κάντε κλικ εδώ