Islamic Accounts - Terms & Conditions

AAAFx nay cung cấp khả năng mở một tài khoản Hồi giáo không tính phí qua đêm vì lí do tôn giáo.

  • Bất kỳ ai theo đạo Hồi cũng có thể đăng ký một tài khoản không phí qua đêm (no swap). Giới hạn duy nhất là họ không thể mở cùng lúc một tài khoản thường với AAAFx.
  • Chỉ cần nhấp mở tài khoản, và đề cập đến rằng bạn muốn thiết lập một tài khoản Hồi giáo. AAAFx, không giống như các công ty môi giới khác, không tính bất kỳ khoản phí nào để thay thế phí qua đêm (swap fees).
  • Your account will not be debited or credited any fees.

Điều kiện tiên quyết để tạo một Tài khoản Hồi giáo AAAFx:

  • Nếu bạn đã có một tài khoản thường xuyên tại AAAFx và bạn muốn chuyển sang tài khoản Hồi giáo, vui lòng gửi yêu cầu của bạn qua email tới support@aaafx.com.
  • Người dùng không thể sỡ hữu một tài khoản Hồi giáo và không phải Hồi giáo cùng một lúc. Cả hai tài khoản phải cùng loại.
  • Những người dùng từ các quốc gia không có truyền thống Hồi giáo thì phải cung cấp các tài liệu chính thức xác nhận đức tin Hồi giáo của họ nếu được yêu cầu.
  • Loại tài khoản Hồi giáo chỉ được hỗ trợ cho các tài khoản Forex, chứ không phải cho các Quyền chọn Nhị phân.

Những tài khoản Hồi giáo (miễn phí giữ lệnh qua đêm - swap-free) phải tuân theo chính sách sử dụng một cách công bằng. AAAFx có quyền thu hồi thỏa thuận của các tài khoản swap-free và tính phí Người dùng cho bất kỳ khoản lãi suất nào mà họ nợ AAAFx nếu phát hiện thấy rằng Người dùng lạm dụng loại tài khoản này để thu lợi bất chính (VD: thực hiện giao dịch). AAAFx sẽ tiếp tục theo dõi giao dịch của Người dùng để đảm bảo rằng không có sự lạm dụng loại tài khoản này.