Mục lục

Đồng tiền cơ sở: Tử số của cặp tiền giao dịch

Đồng tiền yết giá (định giá): Mẫu số của cặp tiền mà giá của cặp được định

Mua (long): Trên thị trường ngoại hối, điều này có nghĩa là bạn mua đồng tiền cơ bản và đồng thời bạn bán đồng tiền hiện tại.

Bán (short): Trong thị trường Forex, short có nghĩa là bạn bán đồng tiền cơ sở và cùng lúc đó mua vào đồng tiền yết giá.

Bid: Giá tốt nhất (cao nhất) được đề nghị bởi người mua

Ask: Gía tốt nhất (thấp nhất) là giá được cung cấp bởi các người bán

Kích thước lot: Đo lường lượng giao dịch và dùng để chỉ đơn vị tiền tệ cơ sở. Số tiền này được chuẩn hóa thành 100.000 (1 lot tiêu chuẩn), 10.000 (1 mini lot) hoặc 1.000 (1 micro lot). Khi bạn giao dịch một cặp tiền tệ, số tiền bạn giao dịch liên quan đến loại tiền tệ cơ bản, vì vậy nếu bạn bán 100,000 EUR/USD, bạn thực tế bán 100,000 EUR và nếu bạn mua 100,000 EUR/USD, bạn sẽ mua 100.000 EUR. Số tiền này (100.000) được gọi là mệnh giá hoặc giá trị danh nghĩa.

Pip: Một pip là mức tăng nhỏ nhất trong giao dịch ngoại hối. Hầu hết các đơn vị tiền tệ được giao dịch đến bốn điểm thập phân, do đó một pip là 0.0001 hoặc 1/100 của một cent. Ngoại lệ cho quy tắc bốn số thập phân là Yên Nhật mà thông thường được giao dịch với chỉ hai số thập phân.

Giá trị Pip: Để thể hiện giá trị bằng các đơn vị tiền tệ, nhân 1 pip với kích thước lot.

 • EURUSD pip = 0.0001 X 100,000 = $10.00 (for lot tiêu chuẩn)
  EURUSD pip = 0.0001 X 10,000 = $1.00 (for lot mini)

  Để chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ cơ bản chia cho tỷ giá hối đoái:
  Cho tỷ giá EURUSD = 1.4750, thì $10.00 / 1.4750 = 6.78€

 • GBP / JPY pip = 0.01 X 100,000 = 1000 ¥ (đối với các lot tiêu chuẩn)

  Để chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản (ví dụ: USD) chia cho tỷ giá hối đoái $ / ¥:
  Nếu $/¥ = 82.12 thì 1000 ¥ / 82.12 = 12.17$

Tính toán lời/lỗ: P/L (long) = [kích thước lot * (giá đóng lệnh – giá mở lệnh) * tỉ giá] / giá đóng lệnh
Lợi nhuận/Thua lỗ (bán) = [kích cỡ lot * (giá mở – giá đóng) * tỷ lệ chuyển đổi] / giá đóng

Tỷ lệ chuyển đổi: Là tỷ lệ chuyển đổi kết quả của giao dịch (Lời/Lỗ) vào đơn vị tiền tệ của tài khoản, ví dụ: giả sử rằng chúng ta giữ một tài khoản bằng USD và chúng ta đã nhập vào một lệnh mua British Pound đối với Yên Nhật tại mức 130.423 và vị trí lệnh đã đóng ở mức 130.957. Số tiền giao dịch là 5 triệu hay 50 lot và tỷ giá GBP/USD tại thời điểm đóng lệnh là 1.58465 (đây là tỷ lệ chuyển đổi cho phép chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản của chúng ta, đã tính đến các cơ hội arbitrage 3 cặp có thể xảy ra).

Lợi nhuận/Thua lỗ = [5triệu*(130.957 – 130.423)*1.58465] / 130.957 = $32,308.43

Yêu cầu ký quỹ (Margin requirement): Là khoản tối thiểu được chuyển để mở một vị trí. Yêu cầu ký quỹ được tính dựa trên đòn bẩy của tài khoản. Ví dụ: Nếu đòn bẩy là 1:100 thì bạn có thể giao dịch một vị trí lớn gấp 100 lần so với số tiền phải chuyển (số tiền yêu cầu ký quỹ).

Biên lợi nhuận (mở) ban đầu: Số tiền phải có trong tài khoản của nhà đầu tư để mở (bắt đầu) một vị trí lệnh. Số tiền này được xác định theo tỷ lệ phần trăm của yêu cầu ký quỹ. Trong AAAFX tỷ lệ phần trăm này là 105% yêu cầu ký quỹ, ví dụ: nếu yêu cầu ký quỹ cho một giao dịch là $1000, người đó phải có sẵn, ít nhất, 1050 đô la trong tài khoản của mình để mở vị trí lệnh có liên quan.

Đòn bẩy: Xác định phần trăm giá trị thông thường của một giao dịch, được yêu cầu như một khoản ký quỹ.

Swap (Phí Rollover): Để tránh bất kỳ lợi nhuận không rủi ro liên quan đến bồi thường từ chênh lệch lãi suất của hai loại tiền tệ có liên quan, một khoản tiền phải được ghi có hoặc ghi nợ theo lãi suất ngắn hạn.

Swap = [kích thước lot * (tỷ giá mua/bán)] / (365*giá)

Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư sở hữu 10.000 CAD / USD. Tỷ giá hiện tại là 0.9155, lãi suất ngắn hạn đối với đồng đô la Canada (tiền tệ cơ sở) là 4.25% và lãi suất ngắn hạn đối với đồng đô la Mỹ (đơn vị tiền tệ) là 3.5%. Trong trường hợp này, lãi suất chuyển đổi là $22.44 [{10.000 x (4.25% - 3.5%)}/(365 x 0.9155)].

Đây là công thức tổng hợp đơn giản đã được sử dụng để tính toán phí qua đêm.

Vì thế, nếu đồng tiền được mua có tỷ lệ lãi suất ngắn hạn cao hơn (ví dụ như LIBOR) so với đồng tiền bán, thì số tiền tương ứng sẽ được chuyển đến khoản đầu tư.

Kho lưu trữ ba lần được tính/bổ sung vào cho việc chuyển vị trí lệnh từ Thứ 4 sang Thứ 5. Điều này là bởi vì một vị trí được mở vào Thứ 4 thì ngày thanh toán là ngày thứ 6. Vì vậy, khi một vị trí được chuyển từ Thứ 4 sang Thứ 5, ngày thanh toán sẽ không bị dịch chuyển sang 1 ngày nữa, mà đến 3 ngày và trở thành Thứ 2.

Số tiền chuyển đổi (USD/std lot) xuất hiện hàng ngày tại trang web của AAAFx. Số tiền này sẽ được ghi có hoặc ghi nợ, cho mỗi cặp tiền, phụ thuộc vào vị trí lệnh (mua/bán).

Thông báo ký quỹ: Khi vốn lưu động của một tài khoản chạm hoặc giảm xuống dưới mức yêu cầu ký quỹ.

Stop Out Tình trạng trong đó tất cả các vị trí lệnh trong tài khoản được đóng bởi broker vì vốn lưu động đạt đến mức yêu cầu ký quỹ được xác định trước. Ở AAAFx, mức này là 70% của yêu cầu ký quỹ.Ví dụ: nếu yêu cầu ký quỹ là 1.000 USD và vốn lưu động của tài khoản là 700 USD thì tất cả các vị trí lệnh mở sẽ được tự động đóng.

FX link icon

Instrument

Applied Leverage

EUR/USD

1:30

USD/JPY

1:30

GBP/USD

1:30

USD/CHF

1:30

EUR/CHF

1:30

AUD/USD

1:20

USD/CAD

1:30

NZD/USD

1:20

EUR/GBP

1:30

EUR/JPY

1:30

GBP/JPY

1:30

CHF/JPY

1:30

GBP/CHF

1:30

EUR/AUD

1:20

EUR/CAD

1:30

AUD/CAD

1:20

AUD/JPY

1:20

CAD/JPY

1:30

NZD/JPY

1:20

GBP/CAD

1:30

AUD/NZD

1:20

EUR/NZD

1:20

AUD/CHF

1:20

GBP/AUD

1:20

CAD/CHF

1:30

EUR/SEK

1:20

USD/SEK

1:20

EUR/NOK

1:20

USD/NOK

1:20

USD/MXN

1:5

USD/ZAR

1:20

ZAR/JPY

1:20

NZD/CHF

1:20

NZD/CAD

1:20

USD/CNH

1:20

Hợp đồng chênh lệch CFD link icon

Hợp đồng chênh lệch CFD

Biểu tượng

Kích cỡ hợp đồng (hệ số nhân)

Applied Leverage

Thời gian giao dịch *

Thời gian nghỉ*

CHỈ SỐ

ESP35

1 €

1:10

Hàng ngày 08.00 – 16.30

Không

GER30

1 €

1:20

Hàng ngày 07.00- 21.00

Không

US30

1 $

1:20

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày từ 21.15 đến khi 21.30

Hàng ngày từ 22.00 đến khi 23.00

JPN225

100 JPY

1:20

Chủ nhật 23:00 Thứ 6 20:15

Hàng ngày 20:15 đến khi 23:00

NAS100

1 $

1:20

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày từ 21.15 đến khi 21.30

Hàng ngày từ 22.00 đến khi 23.00

SPX500

10 $

1:20

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày từ 21.15 đến khi 21.30

Hàng ngày từ 22.00 đến khi 23.00

AUS200

1 AUD

1:20

Hàng ngày 22:50 – 21:00 (Thứ 6 20.45 GMT)

Hàng ngày từ 05:30 đến khi 06:10

FRA40

1 €

1:20

Hàng ngày 07.00 – 21.00

Không

UK100

1 GBP

1:20

Hàng ngày 07.00 – 21.00

Không

EUSTX50

1 €

1:20

Hàng ngày 07.00 – 21.00

Không

CHN50

1 $

1:10

Hàng ngày từ 01:05 đến khi 08:30

Hàng ngày từ 09:05 đến khi 20:55

Hàng ngày từ 08:30 đến khi 09:05

US2000

1 $

1:10

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 21.00

Hàng ngày từ 21.15 đến khi 21.30

Hàng ngày từ 22.00 đến khi 23.00

HÀNG HOÁ

USOilSpot

10 b

1:10

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày từ 22.00 đến khi 23.00

UKoil

100 b

1:10

Thứ 2 01.00 – Thứ 6 21.45

Hàng ngày từ 22.00 đến khi 01.00

XAU/USD

1 oz

1:20

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 21.45

Hàng ngày 22.00 đến khi 23.00

XAG/USD

50 oz

1:10

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 21.45

Hàng ngày 22.00 đến khi 23.00

Copper

1000 lbs

1:10

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 22.00 đến khi 23.00

NGAS

1000 mmBtu

1:10

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 22.00 đến khi 23.00

SOYF

1 $

1:4

Thứ 2 00.00 – Thứ 6 19.20

Hàng ngày 13.45 đến khi 14.30

WHEATF

1 $

1:3

Thứ 2 00.00 – Thứ 6 19.20

Hàng ngày 13.45 đến khi 14.30

CORNF

1 $

1:3

Thứ 2 00.00 – Thứ 6 19.20

Hàng ngày 13.45 đến khi 14.30

KHO BẠC

Bund

100 €

1:5

Hàng ngày 07.00 – 21.00

Không

BITCOIN

BTCUSD

1 BTC

1:2

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 21.45 đến khi 23.00

ETHEREUM

ETHUSD

1 ETH

1:2

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 21.45 đến khi 23.00

LITECOIN

LTCUSD

1 LTC

1:2

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 21.45 đến khi 23.00

RIPPLE

XRPUSD

1000 XRP

1:2

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 21.45 đến khi 23.00

BITCOIN CASH

BCHUSD

1 BCH

1:2

Chủ nhật 23.00 – Thứ 6 22.00

Hàng ngày 21.45 đến khi 23.00

Stock CFDs

US Stocks

1 contract

1:5

Chủ nhật 09:30 – Thứ 6 16:30

Không

*giờ GMT
GMT time -1 (vào giờ mùa hè)

Lưu ý:

 • Số lượng lệnh tối đa: 1000

 • Lot tối đa cho mỗi lệnh: 100

 • Lot tối đa cho mỗi lệnh đối với NGas: 10

Tính P/L (long): [(giá đóng lệnh – giá mở lệnh)*size hợp đồng*số lot]/tỉ lệ chuyển đổi

 • Ví dụ 1: mua 5 lot JPN225 mở tại 10615, đóng tại 10960. Loại tiền của tài khoản là USD và tỷ lệ chuyển đổi là $/¥ = 82.9.
  Lợi nhuận/Thua lỗ = [(10960-10615)*100¥*5]/82.9 = 2080.8$"

 • Ví dụ 2: Mua 10 lot USoil. Mở tại 96.05 đóng tại 96.62. Loại tiền của tài khoản USD
  Lợi nhuận/Thua lỗ = [(96.62 – 96.05)*100b*10]/1$ = 570$"

Tính Margin: (lot* khối lượng hợp đồng*giá*margin) / tỷ giá chuyển đổi

 • Ví dụ: Tiền ký quỹ cần thiết cho ví dụ 1 là:
  Tiền ký quỹ = [(5 * £1 * 7675,1) / (20 * 20 / 20)] / 0,895 = € 2143,88
  Yêu cầu ký quỹ cần thiết cho ví dụ 2 l:
  Yêu cầu ký quỹ = [(10 * $35.6 * 100b) 0 (10 * 20 / 20)] / $1 = $ 3560

 • Nói chung, quy mô hợp đồng hoặc multiplier đem lại ý nghĩa cho các sản phẩm cơ bản (chỉ số, hàng hoá)

 • Hệ số nhân của các chỉ số sẽ chuyển các điểm thành tiền

 • Hệ số nhân trong hàng hóa xác định số lượng của sản phẩm cơ bản

Rollover: Áp dụng đối với tất cả các chỉ số CFD ngoại trừ Oil, NGAS và Bund. Rollover phụ thuộc vào LIBOR 3 tháng.

 • VD: Khách hàng mua 10 US 30

 • Vòng hiện tại (Mua) là -$0,88

 • Khách hàng sẽ được xác định mức phí $ 8.80 (- $ 0.88 * 10) cho ngày giao dịch cụ thể.

 • Các vị trí cho các chỉ số sẽ phải trải qua 3 ngày rollover vào Thứ 6 (22:00 GMT)

 • Vị trí lệnh Metal sẽ chịu 3 ngày rollover vào thứ Tư (21:00 GMT)

Trade Bitcoin CFD - Example:

 • Đối với tài khoản USD (loại tiền cơ sở) chọn mở một lệnh BTC/USD tại kích cỡ tối thiểu, các điều kiện sau sẽ được áp dụng:

 • Khối lượng hợp đồng tối thiểu: 1 hợp đồng (=1 x BTC/USD)

 • Yêu cầu ký quỹ: 20% x 1 x BTC/USD_open_price (USD). Điều này có nghĩa là với khoảng 700 USD BTC/USD, lãi suất bắt buộc để mở (MUA hoặc BÁN) 1 hợp đồng sẽ là 140 USD.

 • Phí Mark Up: 0

 • Hoa hồng: $2 cố định/hợp đồng

Ngày hết hạn link icon

Các sản phẩm kho bạc có thời hạn hết hạn hàng quý (xem bảng dưới đây). Khách hàng có vị trí lệnh mở trong Ngày Hết Hạn sẽ đóng lệnh tại giá thầu/khuyến mại của chúng tôi vào lúc 21:00 GMT cho BUND, hậu quả duy nhất của việc này là khách hàng sẽ nhận thấy bất kỳ P/L trôi nổi nào tại thời điểm nó đóng cửa. Không có rollovers cho tất cả các hợp đồng Kho bạc cung cấp.

BUND Ngày hết hạn
2020 5-Tháng 3
5-Tháng 6
7-Tháng 9
7-Tháng 12