FAQ

Chào mừng đến với mục FAQ của chúng tôi!

Hãy xem qua các chủ đề khác nhau bên dưới và tìm kiếm câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm.

Nếu vì lý do nào đó bạn không thể tìm thấy câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm, hãy hỏi một trong các nhân viên Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.


Mở một tài khoản

Mở một tài khoản Forex

Mức tiền nạp tối thiểu để mở một tài khoản là bao nhiêu?link icon

Khoản tiền nạp tối thiểu là $300, €250, ¥35,000, £200, Fr250 và 370 AUD.

Các tiền tệ cơ sở cho tài khoản AAAFx gồm các đồng tiền nào?link icon

Chúng tôi cung cấp các tài khoản dựa trên đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật, Dollar Úc, Pound Sterling, Franc Thụy Sĩ và Lev Bungari.

What type of Live accounts do you offer?link icon

We offer 2 different types of Live accounts: Classic and Profit Sharing accounts.

Classic Accounts

With Classic Accounts, you may perform both, manual and copy-trading.

You will need to open a Live AAAFx account and select the trading platform (ZTP or MT4) of your preference to start trading.

The registration is free and standard commission scheme applies.

The Classic Live account is automatically linked to ZuluTrade and it is recommended for Advanced Users.

You may manage your account, open and close trades, update your trading signals and perform manual trading either via your MT4 or your ZTP trading platform.

Profit Sharing Accounts

This account type is recommended for any user, novice or advanced, since you may start trading by selecting the Traders or Traders' Combos you wish to follow and by setting your capital protection amount. Easy and simple way to trade without experience required.

In the case you hold a Zulutrade “Profit Sharing Account”, you will be charged a monthly fixed Subscription Fee of $30 to the payment method of his/her preference and reduced broker commissions ($5 per round turn standard lot traded).

Monthly Subscription Fees are charged at the start of the calendar month and are calculated on a pro-rata basis. With Profit Sharing accounts you are aligned with your Traders, they are paid off for the profits they generate in your account while you trade with discounted commissions.On the first calendar day of each month, your PnL resulting from open and closed positions will be calculated for each Trader you have followed. Every time you have a profitable monthly PnL from a Trader, you will be charged a 25% Performance Fee. This Fee will only apply for the amount above High Water Mark (“HWM”). HWM is the maximum profit made by the Trader and it is calculated on the 1st calendar day of each month since you added the Trader to your portfolio. In case of negative monthly PnL from the Trader and/or in case of “recovering losses period” (profitable monthly PnL below HWM), no fee will apply to your account.To sum up

The Performance Fee will apply only

 • in case the profitable monthly PnL exceeds HWM

The Performance Fee will apply only

 • in case the profitable monthly PnL is below HWM – Recovering Losses Period
 • in case of negative monthly PnL

MT4 Accounts (new)

MT4 accounts are intended to be used exclusively for manual trading. Users who select this account type will not be eligible for copy-trading through ZuluTrade. A very competitive commission scheme applies to these accounts ($2.5 per side per standard lot traded).

Can I switch from Classic to Profit Sharing and vice versa?link icon

No, you may not switch account types, but you can open an additional account and select the type of your preference.

Ex: If you have a Classic Live account, you will need to open a new one and select Profit Sharing account type, and vice versa.

When do I pay the Performance Fee?link icon

You will only pay the 20% Performance fee only in case you have a profitable monthly PnL.

The calculation of the amount is based on the profit above High Water Mark (“HWM”). This means that you won’t be charged with any Performance Fee during Recovering Losses Period. To better understand the calculation of the fees, please check the example below:

Tháng Profit/Loss Client's Monthly PnL Client's Total PnL Old HWM New HWM Performance Fee
June Profit $100 $100 $0 $100 $20 - Profitable month
July Loss -$50 $50 $100 $100 $0 - Non-profitable month
August Profit $50 $100 $100 $100 $0 - Recovering Losses Period
September Profit $200 $300 $100 $300 $40 - Profitable month

Bạn có cung cấp giao dịch lot micro?link icon

Có, tất cả các tài khoản AAAFx mặc định có thể giao dịch Micro lot (1k). Nếu bạn không giao dịch Micro lot được trong tài khoản, vui lòng liên hệ Hỗ trợ.

Bạn có cung cấp tài khoản Hồi giáo (swap-free) không?link icon

Có, bạn hoàn toàn có thể mở một tài khoản cho người Hồi giáo với 0 phí qua đêm vì một số lý do tôn giáo. Bất kỳ ai theo đạo Hồi đều có thể gửi đơn đăng ký tài khoản swap-free; giới hạn duy nhất đó là một tài khoản bình thường (không phải dành cho người Hồi giáo) sẽ không được mở cùng lúc tại AAAFx. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại here .

Do you currently offer any Bonus?link icon

There is no active Bonus Offer .

Bạn cung cấp mức đòn bẩy bao nhiêu?link icon

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy lên đến 1:500 với vốn lưu động đến 50k$ hoặc tương đương. Đối với các tài khoản có vốn lưu động (equity) nhiều hơn 50k$, chúng tôi sẽ cung cấp đòn bẩy đến 1:200. Tất cả các tài khoản mới được mở mặc định với đòn bẩy 1:000, và đòn bẩy này có thể được thay đổi bằng cách email cho chúng tôi tại support@aaafx.com để yêu cầu thay đổi sau khi tài khoản được mở. Yêu cầu cho đòn bẩy thấp hơn cũng sẽ được xử lý.

Bạn có cho phép hedging hay không?link icon

Có, chúng tôi cho phép Hedging.

Bạn có cho phép Scalping?link icon

Vâng, chúng tôi cho phép Scalping

Bạn có hỗ trợ Trailing Stop không?link icon

Có, chúng tôi có hỗ trợ Trailing Stop.

Spread thông thường của bạn là bao nhiêu?link icon

Spread của AAAFx rất da dạng, biến động tuỳ theo các thay đổi của thị trường nhưng luôn nằm trong top các mức thấp nhất trong thị trường ngoại hối. Để xem các mức spread điển hình, vui lòng xem tại đây.

Có các phí gì khi giao dịch Forex/CFD với AAAFx?link icon

AAAFx áp dụng phí hoa hồng thấp và minh bạch hoàn toàn là 10 USD (9 EUR, 1200 JPY, 13 AUD, 9 CHF và 6,5 BGP) cho mỗi mặt của mỗi lot tiêu chuẩn được giao dịch. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

Các khoản hoa hồng của giao dịch dựa trên mỗi đơn vị tiền tệ, mỗi bên của mỗi lot tiêu chuẩn được giao dịch
Ngoại hối Hợp đồng chênh lệch CFD
Tiền tệ cơ bản Các tài khoản bán lẻ Tài khoản thể chế Các tài khoản bán lẻ Tài khoản thể chế
USD 10 3 0.8 0.3
EUR 9 2.75 0.7 0.25
JPY 1200 350 100 40
AUD 13 4 1.05 0.4
CHF 10 2.75 0.75 0.3
GBP 8 2.5 0.6 0.25

Bạn có giới hạn nào với các khách hàng mà bạn chấp nhận không?link icon

AAAFx chào đón tất cả các khách hàng với những trường hợp ngoại lệ sau đây vì các lý do theo quy định:

 • Người cư trú của Hoa Kỳ (USA) và Puerto Rico
 • Người cư trú ở Quebec
 • Người cư trú hoặc công dân của các quốc gia bị trừng phạt OFAC (Myanmar, Cuba, Iran, Triều Tiên, Sudan, Syria)
Xin lưu ý rằng danh sách này có thể thay đổi theo các quy định của khu vực và quốc tế, và do đó, không hoàn toàn bao quát.

Mở một tài khoản có tốn bất kì chi phí nào không?link icon

Không phải trả lệ phí để mở hoặc giữ tài khoản đầu tư AAAFx.

Các tài liệu cần thiết để mở tài khoản với AAAFx là gì?link icon

Các tài liệu cần thiết để mở một Tài khoản Cá nhân bao gồm:

1. Một bản sao của tài liệu định danh chính thức hợp lệ với một bức ảnh (một passport hợp lệ, chứng minh nhân dân, hoặc bằng lái).

2. Một bản sao của một tài liệu "Bằng chứng về Nơi ở" gần đây (đã được cấp trong vòng 4 tháng kể từ ngày hiện tại), có chứa tên và địa chỉ đầy đủ của bạn (một hóa đơn dịch vụ tiện ích, bảng sao kê ngân hàng ...)

3. Một bản sao của tài liệu "Chứng minh Thu nhập" gần đây từ Dịch vụ Doanh thu của nước bạn (giống như một Bản Khai Thuế Lợi Tức)

4. Một bản sao của một tài liệu chính thức gần đây xác nhận Tình trạng nghề nghiệp (ví dụ phiếu thanh toán gần đây, hợp đồng lao động, thư xác nhận việc làm hoặc tài liệu về thất nghiệp,v..v.)

Bạn có thể tải lên tất cả các tài liệu cần thiết trên tài khoản web hoặc gửi email đến support@aaafx.com.

Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được nộp là các bản sao chất lượng cao và có độ hiển thị rõ ràng.

Tôi không có một trong số các tài liệu cần thiết. Tôi phải làm gì?link icon

Nếu bạn không có bất kỳ tài liệu được yêu cầu nào, vui lòng gửi cho chúng tôi một email tại support@aaafx.com để giải thích lý do và chúng tôi sẽ trả lời bạn cụ thể hơn.
Một vài ví dụ cho trường hợp này như: hồ sơ khai thuế thu nhập không có ở nước tôi, tôi hiện không có việc làm, hoặc thẻ tín dụng của tôi là một thẻ ảo vì vậy không có thẻ vật lý, v.v.

Cách nhanh nhất để mở một tài khoản Live là gì?link icon

Sau khi bạn điền đầy đủ vào đơn đăng ký trực tuyến, tài khoản sẽ được kích hoạt trong khoảng 1-2 ngày làm việc, miễn là tất cả các tài liệu cần thiết được nộp đầy đủ và tiền nạp được chuyển thành công thông qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc các phương thức thanh toán điện tử.

Chuyển khoản ngân hàng có thể mất hơn 2 ngày làm việc, tùy thuộc vào xuất xứ ngân hàng.

Để tránh bất kì sự chậm trễ nào, vui lòng đảm bảo rằng:

1. Bạn cần phải gửi tất cả các tài liệu cần thiết như yêu cầu ở dạng bản sao rõ ràng dễ nhìn.

2. Nếu bạn nạp tiền qua Skrill hoặc các phương thướng thanh toán điện tử khác, vui lòng đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn trong tài khoản Skrill hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác là giống với email bạn sử dụng tại tài khoản AAAFx của mình.

Các tài liệu của tôi không viết bằng các chữ cái Latinh. Liệu tôi có thể gửi chúng?link icon

Để tránh sự chậm trễ, chúng tôi ưu tiên các tài liệu bằng các ký tự Latinh. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có tài liệu có các ký tự không phải là tiếng Latinh, vui lòng vẫn gửi chúng cho chúng tôi.

Bạn có cung cấp tài khoản công ty/doanh nghiệp?link icon

Vâng, chúng tôi hoan nghênh các tài khoản Công ty. Các tài liệu cần thiết để mở một tài khoản Công ty bao gồm:

1. Báo cáo hằng năm của công ty

2. Điều lệ của Công ty

3. Bản thông báo được ký từ một (hoặc nhiều) cá nhân được cấp thẩm quyền để thực hiện giao dịch đại diện cho công ty với AAAFx

4. Xác nhận sự tồn tại của công ty bởi cơ quan quản lý có trách nhiệm (ví dụ: ngân hàng được công ty sử dụng, nơi công ty đặt trụ sở)

5. Một tuyên bố chính thức từ Đại diện hợp pháp của công ty sẽ thông báo cho Chuyên gia của Triple A về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra trong công ty

6. Giấy chứng nhận thành lập

7. Bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân hợp lệ và Chứng minh Thư của người đại diện hợp pháp của công ty

8. Một bản sao của tài liệu 'Bằng chứng cư trú' gần đây, có đầy đủ tên và địa chỉ của Người đại diện theo pháp luật (một hóa đơn dịch vụ tiện ích, bản sao kê ngân hàng, v.v.)

Lưu ý rằng tài khoản phải được đăng ký với AAAFx ngay từ đầu bằng tên của công ty.

Tất cả tiền nạp phải được thực hiện dưới tên của công ty (ví dụ: từ tài khoản ngân hàng của công ty, thẻ tín dụng của công ty, v.v ...). Tài khoản công ty có thể không được tài trợ qua tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc thẻ tín dụng, ngay cả khi cá nhân là chủ sở hữu của công ty.

Để biết thêm thông tin về việc mở một tài khoản công ty, vui lòng liên hệ với Phòng Back Office qua email tại backoffice@aaafx.com.

Bạn có tài khoản doanh nhân nước ngoài không?link icon

Có, chúng tôi chào mừng các tài khoản kinh doanh nước ngoài. Đế biết thêm chi tiết về các tài liệu yêu cầu, vui lòng liên hệ Bộ phận văn phòng thông qua email backoffice@aaafx.com và chúng tôi sẽ liên hệ để cung cấp thông tin cần thiết cho bạn.

Bạn có cung cấp các tài khoản Tổ chức?link icon

Có, chúng tôi rất chào đón các Tài khoản Tổ chức. Tiền nạp yêu cầu cho một tài khoản Tổ chức với mức spread thích hợp bắt đầu từ 100,000$. Nếu bạn hứng thú với loại tài khoản này, vui lòng thông báo cho Bộ phận Hành chính của chúng tôi qua email backoffice@aaafx.com và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để cung cấp các thông tin chi tiết.

Tôi có thể mở bao nhiều tài khoản với bạn?link icon

Chúng tôi có thể mở đến 10 tài khoản cho mỗi cá nhân, không quan trọng loại tiền cơ sở sử dụng. Nếu bạn có các lý do chính đáng để mở thêm các tài khoản bổ sung, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại support@aaafx.com.

Làm sao để mở tài khoản ZuluTrade?link icon

Tất cả các tài khoản của AAAFx có thể được tự động kết nối với một tài khoản ZuluTrade, hoàn toàn miễn phí và không tính hoa hồng. Nếu bạn chọn ZuluTrade là một lựa chọn khả dụng khi bạn đăng ký tài khoản live, ngay sau khi bạn nhận được các thông tin đăng nhập MT4 AAAFx, bạn cũng sẽ nhận được thông tin đăng nhập ZuluTrade, và bạn có thể bắt đầu giao dịch thông qua ZuluTrade. Nếu bạn không chọn ZuluTrade trong quá trình đăng ký, vui lòng gửi email đến chúng tôi tại địa chỉ support@aaafx.com và chúng sẽ gửi thông tin đăng nhập ZuluTrade cho bạn.

Tôi có thể kết nối tài khoản AAAFx live với ZuluTrade như thế nào?link icon

Nếu bạn chọn ZuluTrade làm tùy chọn khi đăng ký tài khoản live, tài khoản AAAFx live của bạn sẽ được tự động liên kết với ZuluTrade khi nó được mở. Nếu bạn không chọn ZuluTrade làm tùy chọn khi đăng ký, chỉ cần gửi cho chúng tôi một email tại support@aaafx.com và chúng tôi sẽ liên kết tài khoản của bạn với ZuluTrade và gửi cho bạn các thông tin có liên quan.

Vì AAAFx được tích hợp trực tiếp với ZuluTrade, các dịch vụ hoặc kết nối sẽ không bị tính phí/hoa hồng.

Làm thế nào để tôi liên kết tài khoản Demo AAAFx với ZuluTrade?link icon

Các tài khoản Demo MT4 AAAFx không được kết nối với ZuluTrade để nhận các tín hiệu từ các Nhà cung cấp tín hiệu ZuluTrade.

Họ chỉ có thể được liên kết với các tài khoản ZuluTrade Signal Provider để tạo ra và gửi tín hiệu cho Người theo dõi ZuluTrade.

Nếu bạn muốn thử nghiệm nền tảng ZuluTrade, bạn có thể mở một Tài khoản Demo ZuluTrade sử dụng tỷ giá AAAFx.

Tiền của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào tại AAAFx?link icon

AAAFx tuân theo luật ở Châu Âu, đăng ký dưới tên HCMC (Ủy ban Thị trường Vốn Hy Lạp) và tuân thủ theo Chỉ thị MiFID (Thị trường trong Công cụ Tài chính Chỉ thị) (id 2/540 / 17.2.2010). Như vậy, mức độ bảo vệ của các nhà đầu tư là đạt tiêu chuẩn cao nhất, vì AAAFx tuân thủ các giới hạn nghiêm ngặt về các nguồn lợi khuyến khích mà các cố vấn tài chính có thể nhận được đối với các dịch vụ được cung cấp. Xem chi tiết bổ sung tại đây.

Ngoài ra, các nhà đầu tư AAAFx còn được Quỹ Bảo hiểm Hy Lạp (Greek Guarantee Fund) bảo vệ theo chỉ thị của Châu Âu 93/22 / EEC. Trong trường hợp một công ty đầu tư bị phá sản hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình từ việc cung cấp các dịch vụ đầu tư, Quỹ Bảo hiểm Hy Lạp sẽ hành động để đảm bảo hoàn vốn cho các nhà đầu tư và/hoặc bất kỳ phần hợp đồng nào liên quan. Quỹ bảo hiểm Hy Lạp được tài trợ bởi các thành viên ATHEX (Athens Exchange) và được giám sát bởi HCMC. Tổng giá trị tiền mặt ký quỹ cộng thêm của một Thành viên Quỹ Bảo lãnh Hy Lạp đều được xác định dựa theo tổng giá trị giao dịch của thành viên đó. Quỹ Bảo hiểm Hy Lạp sẽ được kích hoạt trong trường hợp Công ty Đầu tư bị phá sản hoặc không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình. Mức bồi thường tối đa là 30.000 Euro cho mỗi nhà đầu tư. Xem thêm chi tiết đây .


Compliance

General Data Protection Regulation

What is GDPR?link icon

The General Data Protection Regulation (GDPR) lays down a legal framework that sets guidelines for the collection and free movement of personal data of individuals within the European Union (EU). This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data.

Do you comply with GDRP?link icon

Yes! AAAFx complies with GDRP. Please read the General Data Protection Policy of AAAFx here.


Các câu hỏi chung

Nạp tiền và Rút tiền

Làm thế nào để tôi nạp tiền vào tài khoản?link icon

Nếu bạn có tài khoản hiện có, hãy đăng nhập vào tài khoản web, sau đó nhấp vào "Quỹ" và sau đó "Gửi tiền".

Các phương thức nạp tiền hiện có gồm:

• Nạp tiền tức thì

Với phương thức Nạp tiền tức thì AAAFx, thanh toán của bạn có thể được nạp trực tiếp vào tài khoản đầu tư của bạn, mà không có bất kỳ trì hoãn nào!

Bạn có thể nạp đến $4000 mỗi giao dịch, $8000 mỗi tháng theo lịch thông qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/trả trước. Khoản tiền nạp vượt quá $8000 sẽ không được ghi có vào tài khoản của bạn và sẽ được thanh toán trong tháng kế tiếp.

Các giao dịch tiền nạp tức thời được Wirecard chấp nhận - tất cả các thẻ ngân hàng lớn được chấp nhận trừ Maestro và American Express Cards.

Nạp tiền tức thì cũng cho phép sử dụng ví điện tử Neteller.

• Chuyển khoản ngân hàng

Xin lưu ý rằng tên của chủ tài khoản dây phải giống với tên của chủ tài khoản AAAFx. Khoản tiền nạp từ các cá nhân khác không thể được chấp nhận, kể cả những người thân của họ.

Trong các trường hợp tài khoản Công ty, tên chủ thẻ tài khoản ngân hàng phải là của công ty đó.

• Các phương pháp thanh toán điện tử

Phương pháp thanh toán điện tử hiện có bao gồm:

Moneybookers (Skrill), Neteller, EPS, iDeal, GiroPay, DirectPay/Sofort, TeleIngreso , Przelewy24 , Qiwi.

• Bitcoins

Bạn có thể nạp tiền trực tiếp thông qua ví Bitcoin. Địa chỉ thanh toán sẽ được cung cấp bởi AAAFx.

Đâu là cách nhanh nhất để nạp tiền?link icon

Bạn có thể nhận được khoản tiền nạp vào tài khoản đầu tư của bạn ngay lập tức với phương pháp Nạp tiền tức thì AAAFx, không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Nạp tiền Tức thì có sẵn qua thẻ ngân hàng hoặc dịch vụ Ví điện tử của Neteller.

Với các phương thức thanh toán khác, để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào, vui lòng đảm bảo rằng:

1. Nếu bạn nạp tiền qua Skrill hoặc các phương thướng thanh toán điện tử khác, vui lòng đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn trong tài khoản Skrill hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác là giống với email bạn sử dụng tại tài khoản AAAFx của mình.

Nếu bạn đang gặp nguy hiểm khi nhận Margin Call, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi bạn gửi tiền để chúng tôi sẽ xử lý nó một cách nhanh chóng ngay khi nó được thông báo và cung cấp trong hệ thống của chúng tôi.

Cách thức hoạt động của tính năng Nạp tiền tức thì AAAFxlink icon

Tất cả những gì bạn cần để thực hiện Nạp tiền Tức thì là một thẻ ngân hàng hợp lệ hoặc tài khoản Neteller. Tất cả các thẻ ngân hàng chính được chấp nhận ngoại trừ Maestro hoặc các thẻ American Express.

Đầu tiên, vui lòng đăng nhập tài khoản web và nhấp vào “Các khoản tiền và chọn “Nạp tiền”. Sau đó chọn “Nạp tiền tức thì” làm phương thức nạp tiền của bạn.

Lưu ý rằng số tiền nạp tối thiểu thay đổi tuỳ theo từng loại tiền tệ:

Tài khoản mới Các tài khoản đã có
Các đồng tiền Ngoại hối Ngoại hối
USD ($) 300.00 100.00
EUR (€) 250.00 100.00
GBP (£) 200.00 65.00
JPY (¥) 35,000.00 12,000.00
AUD ($) 370.00 120.00
CHF (Fr) 250.00 85.00
BGN (лв) 500.00 170.00

Số tiền tối đa cho mỗi giao dịch là 4000$ cho tất cả các cặp tiền tệ, và khoản tiền nạp tối đa mỗi tháng theo lịch bằng thẻ ngân hàng là 8000$. Các giao dịch tiền nạp tức thì thông qua thẻ ngân hàng được thanh toán thông qua mạng lưới thẻ và sẽ được chuyển trực tiếp vào số dư tài khoản giao dịch của bạn.

Số tiền tối đa cho mỗi giao dịch là 4000 USD cho tất cả các cặp tiền tệ trong khi khoản tiền nạp tối đa cho mỗi tháng theo lịch thông qua Neteller là 8000 USD.

Nạp tiền Tức thì AAAFx luôn cho phép bạn truy cập ngay vào tiền của bạn!

Lưu ý: Để tránh trì hoãn hoặc bị từ chối Nạp tiền tức thì, vui lòng đảm bảo tất cả các tài liệu cần thiết đã được nộp.

Khoản tiền nạp bằng thẻ tín dụng thứ ba không được chấp nhận. Bất kỳ thẻ tín dụng nào được sử dụng cho tiền nạp phải thuộc sở hữu của cùng một cá nhân có tài khoản AAAFx.

*Nạp tiền tức thì thông qua thẻ ngân hàng tại BGN có thể chịu thêm phí chuyển.

Nạp tiền Bitcoin hoạt động như thế nào?link icon

Bạn có thể gửi trực tiếp qua ví tiền Bitcoin. Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải:

 • 1. Đăng nhập vào tài khoản AAAFx
 • 2. Chọn trang “Các khoản tiền” và chọn "Tiền nạp".
 • 3. Lựa chọn Bitcoin trên Bảng Nạp tiền là phương thức nạp tiền của bạn.
 • 4. Vào trang Bitcoin Checkout trên khu vực người dùng của bạn, nơi bạn sẽ phải điền vào số tiền bạn muốn gửi bằng Bitcoin hoặc bằng tiền tệ cơ sở trong tài khoản của bạn.
 • 5. Sao chép địa chỉ Bitcoin cung cấp bởi AAAFx trong ví Bitcoin cá nhân của bạn.
 • 6. Trở lại trang thanh toán và nhấp vào nút "Thanh toán đã gửi".

Bạn sẽ nhận một tin nhắn xác nhận thông báo khoản nạp tiền đã hoàn thành. Lưu ý việc này có thể tốn vài phút.

Tôi có thể chuyển tiền giữa các tài khoản của mình không?link icon

Vâng! Bạn có thể chuyển tiền ngay từ tài khoản này sang tài khoản khác chỉ bằng hai bước:

 • 1. Đăng nhập vào tài khoản web của bạn, dưới tab Các khoản tiền, sau đó chọn nút "Chuyển tiền"
 • 2. Nhập vào tài khoản đích, số lượng và loại tiền tệ mà bạn muốn chuyển. Hoàn tất giao dịch bằng cách hợp lệ hoá lựa chọn của bạn.

Chuyển tiền hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên hãy nhớ rằng tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ sẽ được áp dụng cho các đơn vị tiền tệ không phải là đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản hiện tại của bạn.

Tính năng chuyển tiền cũng có sẵn cho các tài khoản Chờ. Bạn có thể kích hoạt tài khoản của mình ngay lập tức bằng cách chọn chuyển ít nhất là 100 đô la từ tài khoản hiện tại của bạn sang tài khoản đang chờ xử lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Hỗ trợ.

Lưu ý: Số tiền tối thiểu cho Chuyển nội bộ là 5 USD. Để chuyển số tiền nhỏ hơn $ 5, vui lòng liên hệ với Hỗ trợ.

Tôi rút tiền từ tài khoản như thế nào?link icon

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản web của bạn và thiết lập một tài khoản ngân hàng tại "Thiết lập ngân hàng".

Sau đó, vui lòng nhấp vào “Các khoản tiền” và tiếp theo "Rút tiền"

Xin lưu ý rằng việc rút tiền được gửi đi cùng một kênh với nạp tiền; ví dụ: tài khoản nhận tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng sẽ nhận được yêu cầu rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, tài khoản được nhận tiền qua Thẻ Ngân hàng sẽ nhận được yêu cầu rút tiền trong cùng một tài khoản thẻ, v.v.

Nếu bạn nạp tiền thông qua nhiều hơn 1 kênh thanh toán, đến các tài khoản AAAFx của bạn, thì tiền rút sẽ được xử lý theo thứ tự ưu tiên sau:

 • 1. Nạp tiền tức thì
 • 2. Các phương pháp thanh toán điện tử
 • 3. Chuyển tiền ngân hàng

Vui lòng chú ý rằng các khoản phí chỉ áp dụng một lần cho mỗi yêu cầu rút tiền

?faq.aspx.ExampleAAClientDepositsWithHis

Ngoài ra, khi số tiền rút ra vượt quá số tiền đã nạp bằng một kênh khác ngoài chuyển khoản ngân hàng (ví dụ: Nạp tiền tức thì bằng thẻ tín dụng hoặc Moneybookers) số tiền rút còn lại sẽ được gửi bằng chuyển khoản ngân hàng. Một lần nữa, lệ phí rút tiền chỉ được áp dụng một lần.

Hiện tại, bạn không thể rút tiền của mình trở lại ví tiền của bạn. Các quỹ sẽ chuyển trở lại tài khoản ngân hàng đã đăng ký dựa trên đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch AAAFx của bạn.

Phải tốn bao lâu để xử lý một yêu cầu rút tiền?link icon

Rút tiền thường được xác nhận trong 1 ngày làm việc. Từ thời điểm tiền được rút khỏi tài khoản của bạn cho đến khi chúng đến được tài khoản Ngân hàng được chỉ định của bạn, sẽ tốn chỉ một vài ngày làm việc phụ thuộc vào các yếu tố như quốc gia đích, sử dụng ngân hàng trung gian, v.v.

Có tốn phí nạp/rút tiền không?link icon

Tiền nạp

Vui lòng xem chi phí cho mỗi phương tiện chuyển tiền:

Chuyển khoản ngân hàng: AAAFx không áp dụng bất kỳ khoản phí nào đối với tiền nạp ngân hàng, tuy nhiên chúng có thể phải trả phí thêm vào của các tổ chức tài chính. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo ý kiến từ ngân hàng của bạn.

Nạp tiền tức thì thông qua thẻ ngân hàng: một khoản phí cố định 2.5% được áp dụng

Neteller: Áp dụng mức phí cố định 3,4% + 0,29$. Phụ thu từ 0,5% đến 1% có thể áp dụng cho các khoản tiền nạp nhận được từ các quốc gia sau: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Braxin, Bulgaria, Campuchia, Chilê, Colombia, Costa Rica, Croatia, Síp, Séc, Ai cập, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Kazakhstan, Kenya, Hàn Quốc), Kuwait, Latvia, Lithuania, FYROM, Malaysia, Mexico, Moldova, Nam Phi, Sri Lanka, Thái Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, Urugoay, Venezuela, Việt Nam và Đài Loan

Moneybookers: áp dụng phí xử lý 2.95% + 0.25 EUR (hoặc tương đương đối với tiền nạp bằng USD, GBP, JPY, AUD và CHF). Phụ thu từ 0,5% đến 1% có thể áp dụng cho các khoản tiền nạp từ các quốc gia sau: Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Campuchia, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Estonia, Georgia, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật Bản, Kazakhstan, Kenya, Hàn Quốc, Kuwait, Latvia, Lithuania, FYROM, Malaysia, Mexico, Moldova, Montenegro, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Philippines, Romania, Nga, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Slovenia, Nam Phi, Sri Lanka, Thái Lan, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, UAE, Uruguay, Venezuela, Việt Nam và Đài Loan.

EPS và Przelewy24: áp dụng phí xử lý 2.9%.

iDeal: Áp dụng phí xử lý 0.7%.

GiroPay và DirectPay: áp dụng khoản phí xử lý 2.20%.

Teleingreso: một khoảng phí 5.9% sẽ áp dụng.

Qiwi: Một khoảng phí xử lý 4.2% được áp dụng

Bitcoins: Một khoảng phí (lên đến) 0.25% sẽ áp dụng cho tất cả khoản nạp tiền. Deposits in Bitcoin are received in AAAFx in EUR. If the base currency of your account is other than EUR, then a conversion will apply to the base currency of your account.

Rút tiền

Không có lệ phí áp dụng đối với việc rút tiền đối với số tiền nhận được qua thẻ ngân hàng Nạp tiền Tức thì.

Tất cả các khoản tiền rút khác đều chịu phí cơ bản 25$ cho các tài khoản USD (€25, ¥3,000, $30 AUD, £17 và Fr25 cho tài khoản sử dụng Euro, Yên, đô la Úc, bảng Anh và Franc Thuỵ Sĩ) và phí này sẽ áp dụng trên khoản tiền rút.

Tôi có thể sử dụng điện thoại để nạp tiền hay rút tiền không?link icon

Có, với AAFx bạn có thể nạp tiền vào tài khoản đầu tư của bạn hoặc tạo yêu cầu rút tiền sử dụng ứng dụng điện thoại AAAFx được hỗ trợ trên các thiết bị Apple hoặc Android.

Tài sản của tài khoản

Làm sao để đổi địa chỉ email?link icon

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email đã đăng ký, vui lòng gửi cho chúng tôi một email tại support@aaafx.com từ địa chỉ email hiện tại của bạn, nêu rõ những điều sau:

• Số tài khoản AAAFx mà thay đổi email cần phải áp dụng

• Địa chỉ email hiện tại

• Địa chỉ email mới

Nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email hiện đang đăng ký, bạn cần gửi yêu cầu từ địa chỉ email mới, nhớ đảm bảo email bao gồm một bản sao của ID được sử dụng khi đăng ký.

Làm sao để tôi thay đổi thông tin cá nhân?link icon

Bạn có thể thay đổi các thông tin cá nhân sau bằng cách đăng nhập vào tài khoản web của bạn:

• Điện thoại chính

• Điện thoại di động

• Giới tính

• Tình trạng hôn nhân

Bạn cũng có thể thay đổi chi tiết ngân hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản web của bạn.

Để thay đổi bất kỳ chi tiết cá nhân nào khác, vui lòng gửi cho chúng tôi một email tại support@aaafx.com từ địa chỉ email hiện tại của bạn, nêu rõ những điều sau:

• Số tài khoản AAAFx mà các chi tiết cá nhân mới cần phải áp dụng

• Các thông tin chi tiết cá nhân cũ

• Thông tin cá nhân mới

• Tài liệu hỗ trợ có liên quan (ví dụ: hóa đơn dịch vụ tiện ích mới để cập nhật địa chỉ, hộ chiếu mới để cập nhật số ID ...).

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?link icon

Mật khẩu tài khoản MT4 và Web:

Đăng nhập vào tài khoản web, và chuyển hướng đến tab "Đổi mật khẩu".

Bạn có thể thay đổi mật khẩu cả MT4 Master và Investor, cũng như mật khẩu tài khoản web của bạn. Trong cả hai trường hợp, bạn cũng cần xác minh mật khẩu cũ

Bạn có thể đặt lại mật khẩu tài khoản Demo từ nền tảng MT4, tab Công cụ, Tùy chọn.

ZuluTrade Mật khẩu:

Mật khẩu tài khoản ZuluTrade của bạn có thể được cài đặt lại trên nền tảng ZuluTrade

Tôi có thể đổi Đồng tiền Cơ sở của tài khoản của tôi không?link icon

Bạn có thể thay đổi Đơn vị tiền tệ cơ bản trong tài khoản AAAFx của bạn, miễn là không có giao dịch nào đang được thực hiện trong tài khoản.

Nếu vậy, vui lòng gửi email tại support@aaafx.com từ địa chỉ email hiện tại của bạn, nêu rõ những điều sau:

• Số tài khoản AAAFx mà bạn muốn thay đổi đồng tiền cơ sở.

• Tiền tệ cơ bản cũ

• Tiền tệ cơ bản mới

Đòn bẩy của tôi là gì? Tôi có thể thay đổi đòn bẩy trong tài khoản của mình hay không?link icon

Bạn luôn có thể kiểm tra đòn bẩy hiện tại của tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản Web của bạn và bạn có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào - chỉ cần liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi sau khi tài khoản đã được mở, thông báo đòn bẩy cần thiết. Xin lưu ý rằng 500:1 là đòn bẩy tối đa mà AAAfx cung cấp. Các yêu cầu về đòn bẩy thấp hơn cũng được chấp nhận.

Có chính sách hết hạn nào cho các tài khoản Demo MT4 AAAFx không?link icon

Tài khoản Demo của AAAFx có chính sách hết hạn sử dụng - chúng hết hạn trong trường hợp không có đăng nhập hoặc đăng nhập thành công trong vòng 14 ngày.

Tôi có thể kiến nghị các đề xuất bằng cách nào?link icon

AAAFx rất coi trọng phản hồi của khách hàng. Nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi một email tại support@aaafx.com và chúng tôi sẽ vui lòng xem xét và liên hệ với bạn trong thời gian ngắn.

Vấn đề đăng nhập

Tôi không nhận được bất kỳ chi tiết đăng nhập nào cho MT4 - làm thế nào để tôi truy cập?link icon

Nếu bạn chưa chọn MT4 tại phần đăng ký, đơn giản hãy gửi một email cho chúng tôi tới support@aaafx.com và chúng tôi sẽ gửi bạn các thông tin chi tiết MT4 của bạn.

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Live MT4. Tôi nên làm gì?link icon

Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Live MT4, vui lòng thực hiện các bước sau:

• Đảm bảo các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập MT4 và mật khẩu nâng cao MT4) là đúng. Vui lòng ghi nhớ, mật khẩu của bạn là trường hợp nhạy cảm.

• Đảm bảo bạn đang đăng nhập vào đúng Server (Live: Tripleafx-FX-Real, Demo: Tripleafx-FX-Demo)

Nếu bạn vẫn không thể kết nối đến tài khoản, vui lòng liên hệ Hỗ trợ

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Demo MT4. Tôi nên làm gì?link icon

Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Demo MT4, vui lòng thực hiện các bước sau:

• Đảm bảo các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập MT4 và mật khẩu nâng cao MT4) là đúng. Vui lòng ghi nhớ, mật khẩu của bạn là trường hợp nhạy cảm.

• Đảm bảo bạn đang đăng nhập vào đúng Server (Live: Tripleafx-FX-Real, Demo: Tripleafx-FX-Demo)

• Tài khoản Demo tự động hết hạn sau 15 ngày không hoạt động (không có giao dịch được mở hoặc không đăng nhập thành công được ghi lại trong vòng 15 ngày).

Vì vậy, nếu bạn nhận được thông báo lỗi, " Tên người dùng hoặc mật khẩu không chính xác " và chứng nhận Tài khoản Demo của bạn là chính xác, thì Tài khoản Demo của bạn đã hết hạn. Trong trường hợp này, bạn cần phải đăng ký một Tài khoản Demo mới của AAAFx. Để làm điều này, chỉ cần đi đến MT4 của bạn, nhấp vào File và Mở một tài khoản.

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản ZuluTrade của tôi. Tôi phải làm gì?link icon

Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập vào tài khoản ZuluTrade, vui lòng kiểm tra bạn đã nhập đúng tên người dùng và mật khẩu được cung cấp bởi ZuluTrade chưa. Lưu ý rằng tên người dùng ZuluTrade gồm AAA cộng số tài khoản của bạn (ví dụ AAA12345). Cũng chú ý rằng mật khẩu ZuluTrade của bạn là khác so với mật khẩu MT4 AAAFx hoặc mật khẩu tài khoản Web. Nó cũng là một trường hợp nhạy cảm.

Nếu như bạn vẫn không thể liên kết với tài khoản, vui lòng liên lạc với Nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản Web của mình. Tôi phải làm gì?link icon

Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập vào tài khoản Web của bạn hãy chắc chắn rằng bạn đang cung cấp các thông tin xác nhận một cách chính xác. Xin lưu ý rằng tên người dùng của bạn là địa chỉ e-mail của bạn và mật khẩu tài khoản Web của bạn khác với mật khẩu MT4.

Nếu như bạn vẫn không thể liên kết với tài khoản, vui lòng liên lạc với Nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi quên mật khẩu của tài khoản Live AAAFx. Làm thế nào để tôi khôi phục nó?link icon

Chúng tôi sẽ gửi thư gợi nhắc mật khẩu đến địa chỉ email của bạn nếu bạn yêu cầu thông qua Trò chuyện trực tuyến.

Tôi đã mở một tài khoản Demo MT4 AAAFx nhưng đã quên mật khẩu. Làm thế nào để tôi hồi phục mật khẩu?link icon

Thật không may chúng tôi không lưu giữ hồ sơ của các thông tin tài khoản Demo. Xin vui lòng mở một tài khoản AAAFx Demo MT4 mới.


giao dịch Forex

Giao dịch vào Forex

Forex/CFDs Trading Statisticslink icon

The data below refer to the period from 31/10/2019 until 31/10/2020. The table below presents additional information on percentages of winning and losing Investors for the specified period.

Khoảng thời gian1,2 Winning Losing
Month (01/12/2020 - 31/12/2020) 66 % 34%
Quarter (01/10/2020 - 31/12/2020) 56% 44%
Semester (01/07/2020 - 31/12/2020) 40% 60%
Annual (31/12/2019 - 31/12/2020) 28% 72%

1Data as of 06/2018 include trades performed by Traders' Combos.

2Data as of 01/2018 include trades of Profit Sharing accounts.

Thời gian giao dịch của bạn là khi nào?link icon

Giờ giao dịch tùy theo sản phẩm. Đối với giao dịch ngoại hối, giao dịch sẽ mở cửa vào các ngày chủ nhật vào 9 giờ tối và đóng cửa vào các ngày thứ 6 vào khoảng 9 giờ tối theo giờ UTC.

Đối với thời gian giao dịch CFD, vui lòng nhấp vào đây.

Tính toán lợi nhuận/thua lỗ như thế nào?link icon

Khi giá trị của một loại tiền tệ mà bạn đã mua tăng lên, thì lợi nhuận được tạo ra; bạn có thể đảm bảo lợi nhuận của giao dịch này bằng cách bán lại đồng tiền và đóng vị trí lệnh. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ với việc chúng ta mua đô la Mỹ và bán đồng franc Thụy Sỹ.

1. Tỷ giá bạn được báo là 1.2755 / 1.2760. Vì bạn đang mua đồng đô la Mỹ, bạn sẽ thực hiện dựa trên giá "ask" 1.2760, hoặc còn gọi là mức giá mà các trader chuẩn bị bán.

2. Giả sử bạn mua 1 lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị) tại 1.2760.

3. Một vài tiếng sau, giá di chuyển đến 1.2780 và bạn quyết định đóng giao dịch.

4. Báo giá mới cho USD/CHF là 1.2780 / 1.2785. Vì bạn đang đóng giao dịch và ban đầu bạn mua để vào lệnh, nên hiện tại bạn bán để đóng lệnh nên bạn phải nhận mức báo giá "chào bán" tại 1.2780, hoặc còn gọi là mức giá mà các trader chuẩn bị mua.

5. Sự chênh lệch giữa 1.2760 và 1.2780 là .0020 hoặc 20 pip.

6. Sử dụng công thức tính pip, hiện chúng ta có (.0001/1.2780) x 100,000 = $7.82 mỗi pip x 20 pip = $156.49

Lưu ý rằng khi bạn vào hay thoát một giao dịch, bạn sẽ chịu phí spread của giá chào bán/chào mua.

Khi bạn mua một tiền tệ, bạn sẽ sử dụng giá ask (giá chào bán) và khi bạn bán, bạn sử dụng giá bid (giá chào mua).

Giờ giao dịch của AAAFx là gì?link icon

Thị trường mở cừa vào Chủ nhật 22:00 UTC và đóng cửa vào thứ 6 22:00 UTC.

Khi thời gian ở phương Tây là khoảng thời gian tiết kiệm ánh sáng, thị trường mở cửa vào Chủ Nhật lúc 21:00 giờ UTC và đóng vào thứ 6 lúc 21:00 giờ UTC.

Vì sao tôi thấy giá cập nhật trước khi thị trưởng mở cửa nhưng tôi không thể giao dịch?link icon

Mặc dù thị trường mở cửa vào Chủ Nhật lúc 22 giờ UTC (khi Giờ Phương Đông đang trong thời gian ít ánh sáng ban ngày, thị trường mở cửa Chủ Nhật 21:00 UTC), bạn có thể nhận thấy sự biến động nhẹ về tỷ giá trước khi mở cửa. Bộ phận Kinh doanh bắt đầu các dịch vụ có liên quan và bắt đầu cập nhật các mức giá để chuẩn bị và sẵn sàng khi việc kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, các mức giá được hiển thị trước khi mở thị trường chính thức không thể áp dụng cho các lệnh mới và không thể thực hiện giao dịch.

Vị trí lệnh mở sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu giá thay đổi từ điểm đóng cửa thứ 6 sang điểm mở cửa Chủ nhật?link icon

Trong điều kiện thị trường thông thường khi thị trường mở cửa, bạn có thể thấy rằng giá mở cửa của một cặp tiền tệ rất gần với mức giá đã đóng vào thứ 6 trước khi thị trường đóng cửa. Tuy nhiên, sẽ có những lúc tỷ giá dịch chuyển đáng kể lên trên hoặc xuống dưới, và điều này có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động giao dịch của bạn. Nếu có các thông báo tin tức chính trị hoặc các sự kiện kinh tế quan trọng mà có tác động lên giá trị của tiền tệ, khả năng xuất hiện khoảng nhảy giá trong thị trường sẽ cao hơn.

Vui lòng lưu ý rằng giá có thể chuyển động ngược với vị trí lệnh hiện tại, bạn có thể nhận thấy vị trí đó thua lỗ mặc dù nó vẫn lời khi thị trường đóng cửa. Vì lí do này, các trader giữ lệnh hay vị trí qua cuối tuần nên nhận thức được các khoảng nhảy giá ngược chiều và sẵn sàng chấp nhận thua lỗ.

Tại sao tôi lại nhận thông báo ký quỹ khi thị trường đã đóng?link icon

Quá trình mở cửa thị trường không phải là tức thời - đó là một quá trình dần dần bắt đầu trước 22:00 giờ UTC.

Do đó, chúng tôi cũng bắt đầu nhận các mức phí trước thời điểm 22:00, do đó, chúng tôi đưa ra thông báo Margin Call hoặc Stop Out trước đó - tuy nhiên các giao dịch không đóng cửa trước khi mở cửa thị trường chính thức vào lúc 22:00.

Nếu sau khi thị trường mở cửa, các tỷ giá có sẵn vẫn đặt tài khoản của bạn dưới mức Stop-Out, thì cơ chế Stop-Out sẽ được kích hoạt, và việc đóng các giao dịch sẽ bắt đầu.

Giá khi mở thị trường vượt quá Stop/Limit được định trước trong một giao dịch. Điều gì sẽ xảy ra với giao dịch đó?link icon

Nếu giá trị Stop được xác định trước đã vượt quá khi thị trường mở, giao dịch sẽ được đóng theo tỷ giá hiện tại tại thời điểm đó. Tỷ giá sẽ phụ thuộc vào thanh khoản sẵn có tại thời điểm đó. Việc thực hiện lệnh Stop ở bất kỳ tỉ giá vượt quá nào cũng hàm ý sẽ có khoản tổn thất lớn hơn dự kiến.

Tuy nhiên, nếu thị trường mở cửa tại mức giá vượt quá giá trị giới hạn mà bạn đã thiết lập, giao dịch sẽ được đóng với mức lợi nhuận cao hơn kỳ vọng.

Cùng xem xét một ví dụ sau:

Bạn có một lệnh MUA cặp EUR/USD được mở tại mức giá 1.1150 và có mức giới hạn đến 1.1350.

Vào thứ 6, khi thị trường đóng cửa, giá của cặp tiền chạm mức 1.1250, và vào Chủ nhật khi thị trường mở cửa tại giá 1.1450.

Như bạn thấy, giá đã vượt quá mức Giới hạn 1.1350 nên giao dịch sẽ bị đóng vì mức giá mới hiện tại này sẽ mang lại cho bạn khoản lợi nhuận của 300 pip thay vì 200 pip.

Làm thế nào để tôi bảo vệ các giao dịch được giữ qua cuối tuần?link icon

Nếu bạn tin rằng vào cuối tuần, thị trường có thể biến động và tỷ giá sẽ di chuyển so với vị trí lệnh mở của bạn, bạn nên dự đoán rủi ro. Nếu chiến lược giao dịch này không phù hợp với bạn, bạn nên thoát khỏi giao dịch bằng cách tìm ra lợi nhuận hoặc khoản lỗ hiện tại của mình trước khi thị trường đóng cửa.

Rollover/swap là gì?link icon

AAAFx tự động chuyển qua đêm các vị trí lệnh còn mở tại 21:00 UTC. Giao dịch thường bị đình chỉ trong thời gian tối đa 1 phút trong quá trình chuyển qua đêm. Số tiền thanh toán hoặc kiếm được phụ thuộc vào hướng của vị trí lệnh mở và chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ liên quan. Chẳng hạn, giả định mức lãi suất của Anh cao hơn đáng kể so với Nhật Bản, một trader mua GBP/JPY (tức là đang nắm giữ bảng Anh), được trả lãi khi giữ lệnh qua đêm. Ngược lại, nếu một nhà giao dịch mua GBP/JPY (nghĩa là giữ yên) lãi suất sẽ được ghi nợ khi giữ lệnh qua đêm.

Mức rollover hàng ngày của AAAFx và báo cáo chi tiết về hoạt động rollover có sẵn trong cột Phí qua đêm (Swap) tại Lịch sử Tài khoản của bạn trong nền tảng MT4. Đối với phí rollover biểu thị, hãy kiểm tra trang web của chúng tôi.

Các nền tảng giao dịch hiện có của bạn gồm?link icon

AAAFx cung cấp cho bạn cả nền tảng MT4 cho giao dịch thủ công của bạn cộng với miễn phí truy cập vào nền tảng Autotrading dựa trên nền tảng ZuluTrade để nhận giao dịch từ Nhà cung cấp Tín hiệu cũng như giao dịch thủ công.

Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập tài khoản MT4 AAAFx từ thiết bị di động của mình bằng cách tải ứng dụng here dành cho iPhone và iPad và here dành cho các thiết thị Android. Để kết nối với máy chủ AAAFx, vui lòng tìm kiếm theo từ khóa 'Tripleafx'.

Bạn cũng có thể truy cập vào tài khoản ZuluTrade từ iPhone, iPad và thiết bị Android bằng cách tải về ứng dụng ZuluTrade tương ứng tại đây.

Tôi không có kết nối đến MT4. Làm thế nào để tôi quản lý các giao dịch của mình? Liệu tôi có thể đặt lệnh qua điện thoại?link icon

Nếu bạn không có kết nối với nền tảng MT4, bạn có thể giao dịch từ bất kỳ máy tính để bàn kết nối với Internet bằng cách đăng nhập vào tài khoản ZuluTrade, hoàn toàn nằm trên web.

Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản ZuluTrade từ bất kỳ trình duyệt web nào và quản lý Giao dịch của bạn từ tab "Các vị trí" hoặc đặt lệnh mới từ tab "Giao dịch".

Ngoài máy tính, bạn cũng có thể truy cập tài khoản AAAFx MT4 bằng cách tải ứng dụng có liên quan ở đây cho thiết bị iPhone và ở đây cho thiết bị Android.

Bạn cũng có thể truy cập vào tài khoản ZuluTrade từ iPhone, iPad và thiết bị Android bằng cách tải về ứng dụng ZuluTrade tương ứng tại đây.

Bạn cũng có thể quản lý các giao dịch của bạn qua điện thoại bằng cách gọi vào đường dây Hỗ trợ trung tâm của chúng tôi tại số (+30) 213-0176-380 hoặc thông qua Trò chuyện trực tuyến. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như số CMND/passport và/hoặc địa chỉ cư trú cho các mục đích xác minh nhân dạng, bên hãy chuẩn bị sẵn các thông tin đó.

Các yêu cầu ký quỹ cho một Stop-Out (Margin Call) của bạn là gì?link icon

Mức độ mà tại đó một Stop-Out sẽ được kích hoạt trong tài khoản của bạn là 70% của yêu cầu ký quỹ; ví dụ: nếu yêu cầu ký quỹ là 1.000 USD và vốn chủ sở hữu của tài khoản đạt 700 USD thì tất cả các vị trí lệnh mở sẽ được tự động đóng.

Lưu ý rằng AAAFx sẽ thông báo yêu cầu ký quỹ (Margin Call) khi vốn lưu động của bạn chạm mức 100% của tổng yêu cầu ký quỹ và sẽ thông bạn cho bạn qua email để bạn thực hiện các tác vụ cần thiết và phòng tránh Stop-Out.

Làm sao để tôi tránh Stop-Out (thông báo ký quỹ)?link icon

Ký quỹ vừa đủ

Nhìn chung, để tránh bị Stop Out (thanh lý) bạn cần đảm bảo luôn có đủ yêu cầu ký quỹ để giữ các vị trí lệnh mở của bạn và giảm thiểu khả năng suy giảm tiềm tàng của nó. Miễn vốn lưu động (equity) của bạn nhiều hơn 70% của yêu cầu ký quỹ sử dụng cho các vị trí mở hiện tại của bạn, Stop Out sẽ không xảy ra trong tài khoản của bạn. Lưu ý rằng bạn có thể quản lý mức yêu cầu ký quỹ (Margin Level) từ tài khoản MT4 của bạn vào bất kỳ thời điểm nào; tỷ lệ phần trăm cao của mức yêu cầu ký quỹ càng cao, thì khả năng bạn bị Stop Out sẽ càng thấp.

Vui lòng lưu ý rằng AAFx sẽ sử dụng cảnh cáo ký quỹ (Margin Call) khi vốn lưu động (equity) của bạn chạm mức 100% của yêu cầu ký quỹ bắt đầu và sẽ thông báo cho bạn qua email để bạn có thể thực hiện các hành động cần thiết để ngăn ngừa Stop-Out. Ngoài ra, tại mức yêu cầu ký quỹ (Margin Level) 100%, hàng thông tại cổng của MT4 sẽ được tô từ màu xám sang màu đỏ.

Đóng vị các trí lệnh mở

Một cách nhanh chóng để tăng mức Margin của bạn và giảm cơ hội Stop-Out là đóng một số vị trí, từ đó Margin được sử dụng để mở chúng sẽ được trả lại vào vốn lưu động (Equity) của bạn.

Tăng vốn

Một cách khác để tránh over-exposure, tăng mức ký quỹ của bạn và do đó làm giảm cơ hội Stop-Out chính là gửi nhiều tiền hơn. Bạn có thể sử dụng phương thức Gửi tiền tức thì để thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình. Để thực hiện việc này, chỉ cần truy cập vào tab Các khoản tiền trong phần Đăng nhập Khách hàng của bạn.

Phòng tránh đòn bẩy quá đà

Một yếu tố khác có thể khiến tài khoản bạn gặp rủi ro Stop Out đó là vượt quá đòn bẩy. Sử dụng đòn bẩy cao hơn có thể tăng lợi nhuận của bạn, nhưng nó cũng có thể tăng mức thua lỗ, thứ có thể làm cạn kiệt yêu cầu ký quỹ khả dụng của bạn. Bạn càng sử dụng nhiều đòn bẩy, thì thua lỗ của bạn càng đến nhanh hơn.

Khi bạn sử dụng đòn bẩy quá mức, thì việc tài khoản của bạn có nhiều tiềm năng giao dịch cũng tương ứng với việc bạn dễ dàng tiếp xúc quá đà với nó và dẫn đến thua lỗ. Để thấy rõ điều này có thể xảy ra, hãy xem xét ví dụ sau:

Trader A có tài khoản với vốn lưu động 500$ và sử dụng đòn bẩy 1:200, trong khi Trader B có tài khoản 500$ và đòn bẩy 1:100.

Trader A có thể giao dịch đến 100.000 đơn vị tiền tệ và quyết định giao dịch 60% vốn của mình. Do đó ông mở 6 khoản giao dịch (trades) với 0,1 lot mỗi giao dịch (tổng cộng 60.000 USD), và do đó sử dụng 300 USD (50 USD x 0,6 lots), giữ lại 200 USD do là số dư tức thời. Mỗi pip di chuyển trong quy mô giao dịch này bằng 1 USD, do đó nếu tất cả các giao dịch mở đều đạt đến mức thấp 290 pips (mất khoảng 48 pips mỗi giao dịch) thì vốn lưu động (Equity) của anh ta sẽ là 210 USD. Khi điều đó xảy ra, mức yêu cầu kí quỹ (margin level) của anh ta sẽ là 70% (210/300), và do đó thanh lý lệnh (Stop Out) sẽ xảy ra và đóng tất cả các giao dịch mở trong tài khoản của anh ta.

Nhà đầu tư B có thể giao dịch lên đến 50.000 đơn vị tiền tệ và quyết định giao dịch 60% vốn của mình. Như trong trường hợp này một lot tiêu chuẩn 0,1 đòi hỏi yêu cầu ký quỹ (margin) 100 đô la, một nửa số vốn là đủ cho 3 lệnh của mỗi lot tiêu chuẩn 0,1 (tổng cộng 30.000 đô la). Một lần nữa, mỗi pip di chuyển trong khối lượng giao dịch này bằng 1 đô la, do đó, nếu tất cả các giao dịch mở đều đạt đến mức thấp 48 pips, thì tổng số sẽ là 144, do đó Vốn lưu động (Equity) của anh ấy sẽ là 356. Khi điều đó xảy ra, mức yêu cầu ký quỹ (margin level) của anh ấy là 118 % (356/300) vì vậy anh ấy sẽ không gặp nguy cơ Stop Out (bị thanh lý lệnh).

Trader A Trader B
Vốn $500 $500
Đòn bẩy 200:1 100:1
Tổng giá trị của giao dịch $60,000 $30,000
% of Trading Capital Invested 60% 60%
% thua lỗ của vốn giao dịch 58% 28%

Tóm lại, đòn bẩy là một công cụ có thể gia tăng lợi nhuận hay thua lỗ của bạn với tỷ lệ như nhau; đòn bẩy càng cao so với vốn của bạn, thì rủi ro bạn chịu sẽ càng nhiều.

Tại sao giao dịch của tôi bị ảnh hưởng mặc dù tôi thấy trên biểu đồ MT4 rằng tỷ lệ critical đã không đạt được?link icon

Vui lòng lưu ý rằng các biểu đồ MT4 chỉ hiển thị giá Bid (chào mua) chứ không phải giá Ask (chào bán) (sự khác biệt giữa hai giá này là spread).

Cũng vui lòng lưu ý rằng khi bạn mở một giao dịch Bán, nó sẽ mở tài giá Bid (chào mua) và đóng tại giá Ask (chào bán), trong khi đó, bạn mở một giao dịch Mua thì nó sẽ mở tại giá Ask (chào bán) và đóng tại giá Bid (chào mua).

Tuy nhiên, bạn luôn có thể thấy được mức giá chính xác mà tài khoản của bạn đang giao dịch tại cửa sổ Market Watch của MT4.

Có xảy ra trượt giá đối với các lệnh của khách hàng AAAFx không?link icon

Trượt giá đặt lệnh (slippage) đề cập đến sự khác biệt giữa giá yêu cầu của một lệnh và giá thực hiện lệnh. Có những sự kiện/điều kiện thị trường gây ra biến động cao và do đó có nhiều khả năng xảy ra trượt giá đặt lệnh, chẳng hạn như tin tức thị trường hoặc thông báo.

Trong những trường hợp như vậy, AAAFx hoàn thành các lệnh với mức giá tốt nhất, dựa trên giá yêu cầu và tùy thuộc vào số lượng cũng như loại lệnh. Điều này có thể khiến một lệnh đem lại kết quả thuận lợi hơn, bằng hoặc ít thuận lợi hơn so với kỳ vọng ban đầu, tương ứng với các kết quả được gọi là sự trượt giảm tích cực, không trượt và trượt giảm âm.

AAAFx có cung cấp bảo vệ số dư âm không?link icon

AAAFx hoạt động dựa trên nền tảng "bảo vệ vốn âm", nghĩa là khách hàng sẽ không thể thua lỗ quá mức vốn mà anh/cô ấy đã đầu tư (tiền ký quỹ). AAAFx xác định từ chủ ý duy nhất và thiện chí rằng sự xuất hiện của vốn âm không phải do bất kỳ hành vi phá hoại hoặc lạm dụng nào của Khách hàng và không do Khách hàng cố ý gây ra.

Kim loại và CFDs

Các kim loại và CFDs nào tôi có thể giao dịch bằng tài khoản AAAFx của tôi?link icon

Bên cạnh Forex, AAAFx cung cấp giao dịch trong:

• Kim loại: Vàng, Bạc, Palladium, Bạch kim, Đồng

• Hàng hoá: Dầu Mỹ, Dầu Anh, Gas tự nhiên

• Chỉ số: ESP35, GER30, US30, ITA40, JPN225, NAS100, SPX500, AUS200, FRA40, UK100.

• Kho bạc: Trái phiếu Chính phủ Đức

• Bitcoin: BTC/USD

• Ethereum: ETH/USD

• Litecoin: LTC/USD

Khối lượng lot tối thiểu cho giao dịch Kim loại và CFD là bao nhiêu?link icon

Kích thước lot tối thiểu cho Kim loại và CFDs là 1 lot tiêu chuẩn.

Một lot tiêu chuẩn của vàng (XAU/USD) và bạc (XAG/USD) tương đương với?link icon

1 lot vàng tiêu chuẩn (XAU/USD) tương đương với 1 ounce (oz) vàng và 1 lot bạc tiêu chuẩn (XAG/USD) tương đương với 50 ounze (oz) bạc

Mức ký quỹ yêu cầu để giao dịch trong CFDs là bao nhiêu và giờ giao dịch của họ là khi nào?link icon

Vui lòng xem tất cả các thông tin về CFD ở phần Thuật ngữ, Mục CFD.

Yêu cầu ký quỹ để kinh doanh vàng (XAU/USD) và bạc (XAG/USD) tại tài khoản AAAFx của tôi là gì?link icon

Ký quỹ (margin) cần thiết cho vàng (XAU / USD) là 1.5% giá hiện tại và giá trị pip là $ 0.01. Ký quỹ cần thiết cho bạc (XAG / USD) là 2% của giá hiện tại nhân với số lượng hợp đồng (thầu) và giá trị pip là $ 0,5.

Tại sao giao dịch đồng USOil/UKOil/NGAS/BUND/Đồng của tôi bị đóng? Vẫn chưa đến điểm dừng hoặc giới hạn và tôi cũng không nhận được một thông báo ký quỹ (margin call).link icon

Dầu, Khí tự nhiên, Trái phiếu Đức và Đồng có ngày hết hạn, như trong Bảng thuật ngữ, Ngày hết hạn. Kết quả là, khách hàng sẽ nhận thấy bất kỳ P/L nổi nào vào thời điểm đóng vị trí lệnh do hết hạn

Yêu cầu ký quỹ cần thiết để giao dịch BTC/USD ở tài khoản AAAFx của tôi là gì?link icon

Yêu cầu ký quỹ bắt buộc cho Bitcoin (BTC/USD) là 20% trên giá hiện tại và giá trị pip là 0.01$.

Hoa hồng tính cho hợp đồng BTC/USD là bao nhiêu?link icon

Hoa hồng $2/hợp đồng

Kích cỡ hợp đồng tối thiểu cho giao dịch BTC/USD là gì?link icon

CÓ mức tối thiểu cho 1 khối lượng 1 hợp đồng = 1 BTC. Điều này nghĩa là với xấp xỉ tỷ giá 700$ BTC/USD, bạn cần ký quỹ 140$ để mở (Mua hoặc Bán) lệnh tối thiểu.

Yêu cầu ký quỹ để giao dịch ETH/USD trong tài khoản AAAFx của tôi là gì?link icon

Yêu cầu ký quỹ cho Ethereum (ETH/USD) là 50% của giá hiện hành.

Số contract ETH/USD tối đa mỗi khách hàng có thể có là bao nhiêu?link icon

Có một giới hạn là 1000 hợp đồng của tổng số lệnh (ví dụ: 500 mua và 500 bán = 1K) với mỗi khách hàng.

Yêu cầu ký quỹ để giao dịch LTC/USD trong tài khoản AAAFx của tôi là gì?link icon

Yêu cầu ký quỹ cho Litecon (LTC/USD) là 50% giá hiện hành

Số contract ETH/USD tối đa mỗi khách hàng có thể có là bao nhiêu?link icon

Có một giới hạn là 1000 hợp đồng của tổng số lệnh (ví dụ: 500 mua và 500 bán = 1K) với mỗi khách hàng.

Thông tin Forex thiết yếu

Forex là gì?link icon

Thị trường ngoại hối (Forex, FX, hoặc thị trường tiền tệ) là một hình thức trao đổi cho việc kinh doanh phân quyền toàn cầu các loại tiền tệ quốc tế. Các trung tâm tài chính trên toàn thế giới hoạt động như các điểm neo giao dịch giữa nhiều loại người mua và người bán khác nhau quanh ngày, trừ những ngày cuối tuần. Thị trường ngoại hối xác định các giá trị tương đối của các loại tiền tệ khác nhau

Thị trường ngoại hối lớn như thế nào?link icon

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính thanh khoản nhất trên thế giới. Doanh thu trung bình hàng ngày trên thị trường ngoại hối toàn cầu và các thị trường liên quan đang tăng lên liên tục. Theo Khảo sát 3 năm của Ngân hàng Trung ương năm 2010, phối hợp với Ngân hàng thanh toán quốc tế, doanh thu trung bình hàng ngày là 3,98 nghìn tỷ USD trong tháng 4 năm 2010 (so với 1,7 nghìn tỷ USD năm 1998). Trong số 3,8 nghìn tỷ USD này, 1,5 nghìn tỷ USD là giao dịch giao ngay và 2,5 nghìn tỷ USD được giao dịch chuyển tiếp hoàn toàn, swap và các dạng thức giao dịch khác.

Thị trường Ngoại hối được đặt ở đâu?link icon

Không có thị trường thống nhất hoặc tập trung cho phần lớn các giao dịch, và có rất ít quy định xuyên biên giới. Do tính chất phi tập trung - OTC (over-the-counter) - của thị trường tiền tệ, có khá nhiều thị trường kết nối, nơi các công cụ tiền tệ khác nhau được giao dịch. Điều này hàm ý rằng không có một tỷ giá hối đoái duy nhất mà là một số mức giá khác nhau (giá cả), tùy thuộc vào ngân hàng hoặc nhà cái (market maker) và nơi đặt trụ sở.

Ai tham gia vào thị trường?link icon

Không giống như một thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối được chia thành các cấp độ truy cập. Ở phía trên cùng là thị trường liên ngân hàng, được hình thành từ các ngân hàng thương mại lớn nhất và đại lý chứng khoán. Thị trường liên ngân hàng hàng đầu chiếm 53% tổng số giao dịch. Từ đó, các giao dịch diễn ra từ các ngân hàng nhỏ, tiếp theo là các tập đoàn đa quốc gia lớn, các quỹ phòng hộ lớn và thậm chí một số nhà tạo lập thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, thị phần của những người tham gia thị trường khác như các brokers, các tập đoàn đa quốc gia, các đại lý đăng ký, cũng như các nhà đầu tư tư nhân đang tăng nhanh.

Một Lot là gì?link icon

Lot là đơn vị kích thước tiêu chuẩn của một giao dịch. Thông thường, đối với các loại tiền tệ Forex, một lot tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở, 10.000 đơn vị nếu đó là một lot mini, hoặc 1.000 đơn vị nếu đó là một lot micro.

Spread là gì?link icon

Khoảng khác biệt giữa giá Bid và Ask được gọi là Spread. AAAFx đưa ra mức chênh lệch thấp nhất trong thị trường ngoại hối

Pip/Tick là gì?link icon

Một Pip (hoặc Tick) là mức tăng nhỏ nhất mà một đồng tiền có thể thực hiện. Đây là chữ số thứ tư trong tất cả các cặp tiền tệ ngoại trừ đồng Yên Nhật (JPY), do đồng này có pip nằm ở chữ số thập phân thứ hai (ví dụ: 1 pip = 0.0001 cho EUR / USD, hoặc 0.01 cho USD / JPY.)

Làm sao để tính giá trị 1 pip?link icon

Để biểu thị giá trị của đồng tiền hiện tại, nhân 1 pip với kích thước lot.

EUR/USD pip = 0.0001 X 100,000 = $10.00 (đối với các lot tiêu chuẩn)

EUR/USD pip = 0.0001 X 10,000 = $1.00 (cho lot mini)

EUR/USD pip = 0.0001 X 1,000 = $0.1 (cho lot micro)

GBP/JPY pip = 0.01 X 100,000 = 1000 ¥ (đối với các lot tiêu chuẩn)

Để chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ cơ bản chia cho tỷ giá hối đoái:

Cho rằng tỉ giá EUR/USD = 1.4750, vậy $10.00 / 1.4750 = 6.78€

Để chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ của tài khoản (ví dụ: USD) chia cho tỷ giá hối đoái $ / ¥:

Nếu $/¥ = 82.12 thì 1000 ¥ / 82.12 = 12.17$

Đâu là bảy cặp tiền tệ chính?link icon

7 cặp tiền thanh khoản cao nhất được giao dịch neo với đồng đô la với 4 cặp đầu tiên là cặp tiền chính, theo sao là 3 cặp tiền hàng hoá. Các cặp tiền tệ khác được biết đến với tên gọi các cặp tiền chéo, cặp tiền chéo phổ biến nhất là những cặp có đồng EUR: EUR/JPY, EUR/GBP và EUR/CHF.

Các cặp tiền tệ chính bao gồm:

EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD

Các cặp tiền tệ hàng hoá bao gồm:

AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD

Đòn bẩy là gì?link icon

Đòn bẩy Forex hay Đòn bẩy đơn giảm là % số tiền bạn được phép mụown từ broker khi bạn mở một lệnh. Đòn bẩy xác định số phần trăm giá trị thông thường của một lệnh mà được bắt buộc như yêu cầu ký quỹ. Nghĩ đơn giản hơn, bạn có thể xem đòn bẩy là một khoản nợ để bạn mua các đồng tiền tệ.

Ký quỹ (Margin) là gì?link icon

Thông thường, để đòn bẩy được kích hoạt, Broker sẽ yêu cầu một số tiền nhất định của tiền nạp thực tế trong tài khoản để phân bổ cho mỗi vị trí (lot) giao dịch. Vì vậy, yêu cầu ký quỹ (margin) là số tiền tối thiểu cần có được chuyển nhượng để mở một lệnh giao dịch. Margin phụ thuộc vào đòn bẩy tài khoản; ví dụ, nếu đòn bẩy là 1:100 thì bạn có thể giao dịch một lệnh lớn gấp một trăm lần so với số tiền ký quỹ. Nói một cách đơn giản, bạn có thể nghĩ rằng Margin là khoản tiền nạp tín nhiệm được yêu cầu để phát hành khoản vay (đòn bẩy).

Ví dụ: nếu có đòn bẩy 100:1 (hoặc 1% vị trí bắt buộc) cho phép bạn giao dịch một vị trí trị giá 100.000 USD với vốn chủ sở hữu chỉ là 5.000 USD. Điều này có thể thực hiện được vì người môi giới sẽ dành 1.000 USD làm thanh toán xuống, hoặc "margin" và để bạn "borrow& quot; phần còn lại. Tất nhiên, bất kỳ khoản lỗ hoặc lời nào sẽ được khấu trừ hoặc thêm vào số dư tiền mặt còn lại trong tài khoản của bạn

Số tiền vị trí lệnh Biểu tượng Đòn bẩy Yêu cầu ký quỹ bắt buộc
$100,000 USD/JPY 30:1 $100,000 / 30 3330

Stocks CFDs Trading

How do Stock CFDs Work?link icon

Stocks (or shares) of listed companies can be speculated with. Online brokers may offer contracts for difference (CFDs) with different companies’ stocks as the underlying assets for these CFDs. When a stock CFD is bought, the buyer does not actually own the stock itself but merely speculates on the price movement of that stock by means of the CFD.

With stock CFDs (contracts for difference), investors can go long (buy) or go short (sell). With a long position, a rise in price will produce a profit. On the other hand, a short position makes money when the price of a stock moves lower.

What Moves the Stock Market?link icon

The price of a stock is influenced by supply and demand. The forces that influence supply and demand are manifold - fundamental factors (e.g. earnings per share), investor sentiment, technical factors, news about the particular company or its industry sector, etc.

What is the difference between Stocks and Stock CFDs trading?link icon

CFD trading mimics share trading with the exception that in a contract for difference, you actually don't own the underlying asset, unlike company shares, where you do. What you are essentially doing with CFD trading is buying a contract between yourself and the CFD provider that, depending on your position as (either 'Short Sell' or 'Buy'), will have an entry price when entering a trade, and an exit price when clearing out your trade with an equal opposite position.

One of the key differences between trading a CFD long vs buying a security is that you can enjoy larger leverage features. Contracts for difference are traded on margin, meaning there is no need to tie up the full market value of purchasing the equivalent stock position.

There are also a number of key differences between trading an underlying asset and a CFD:

 • CFDs stocks can be traded long or short, and you are not required to deliver the underlying asset in the event of a short sale.
 • The investor doesn't own the underlying asset over which the CFD is based, but instead enters a contractual agreement with the CFD broker, to exchange the cash difference in the price between the opening and closing prices of the contract.
 • As opposed to holding the underlying asset, a CFD is traded on margin which means that an initial deposit is lodged with the CFD broker, which allows the investor to buy or sell a number of CFDs according to margin computations, which generally allow extra leverage over the stock purchase itself.

What is the leverage for Stock CFDs?link icon

Like all other Equities Stock CFDs Leverage Level is to 1:20.

Example: Let’s assume that you buy 5 Facebook CFDs at $400. The margin requirement is 5%, you would only be required to outlay $100, thus leaving you with more money to utilise on other trades.

Which Stock CFDs do you offer? link icon

At the moment, we offer the most popular stocks from DOW30 and Nasdaq, please see a full list here

What are the trading hours for Stocks CFDs trading?link icon

Unlike the Forex market which can basically be traded 24 hours a day, 5 days a week, the global stock markets are only open for about 6.5 to 8.5 hours a day, 5 days a week, depending on the exchange. The times at which different countries’ stocks can be traded also differ according to the timezone of each country.

At the moment, we only support U.S. Stock Market CFDs, thus, we follow the regular Trading Session hours of the U.S. Stock Market (NASDAQ, Dow 30): Workdays 09:30 a.m to 4:00 p.m (Eastern Standard Time -- EST).

What are Corporate Actions? link icon

Corporate actions are events initiated by a publicly traded company that usually have a direct or indirect impact on shareholders and result in material changes to it’s Stock.
Examples:
Corporate actions include stock splits, dividends, mergers and acquisitions, rights issues and spin-offs. All of these are major decisions that typically need to be approved by the company's board of directors and authorized by its shareholders.
Please find here the corporate events that have been announced by our supportive companies for next month. (upon clicking on, user will download a pdf file including all actions that have been announced from the companies we support). Like the following:

What is a stock dividend?link icon

A dividend is a reward that companies pass to their shareholders and it’s coming from the company’s net profit. Such rewards can either be in the form of cash, cash equivalent, shares, etc. and are mostly paid from the remaining share of profit once essential expenses are met. In the simplest terms, a dividend is an investor’s share of a company's profits.

Who is entitled to get Dividends?link icon

When you buy some stock CFDs in a company, you usually benefit from any dividends that are paid out by the company on those stocks.
Stock CFD Investors are entitled to the dividends if they hold the stocks until the ex-dividend date. Depending on the type of the position (long/short), they will either receive or be charged dividends on the payment date.

If you buy a stock CFD on its ex-dividend date or after, you will not receive the upcoming dividend payment. Instead, the seller in this situation will get the dividend.

Please note that Stock dividends will be paid to your account with any applicable withholding taxes deducted. The payment will actually appear on your account as additional cash.

What is a stock split?link icon

When a company declares a stock split, the number of shares of that company increases, but the market cap remains the same.This action, which requires advance approval from the company's board of directors, usually involves the issuance of additional shares to existing stockholders.

For example ABC company has 4 million shares outstanding and each share has value $10. In this case, the company’s total market value is $40 million (4 million x $10/share). After a two-for-one stock split, the firm's number of shares will double to 8 million, while the value of those shares will be cut in half to $5. However, the company's total market capitalization will remain the same at just $40 million (8 million* $5/share).

Do I get dividends from Stock CFDs? link icon

Ex-dividend date:

The ex-dividend date is the first day that a stock trades without a dividend. On this day, the price of the stock will be reduced by the amount of the dividend. The reduction comes from the price of the last trade in the previous session. The company does not set the ex-dividend date – the ex-dividend date is set by the stock exchange where the company trades in.

Those who purchase shares on or after the ex-dividend date are not entitled to a dividend.

Record Date:

The record date, is the date at which the investor must be on the company’s books in order to receive a dividend. Investors who are not registered as of this date will not receive the dividend.

Payment Date:

The payment date is the date on which dividends are paid to Investors who are entitled to get dividends. The payment is being processed through our liquidity provider and for that reason there might be slight delays or amendments.

What is the Minimum Trade Size?link icon

Yes, please find the minimum contract size that is required per symbol here

Which is the official Holiday Schedule for US Stocks?link icon

Please see below the days that US Market is officially closed:

 • Good Friday - Friday, April 10, 2020
 • Memorial Day - Monday, May 25, 2020
 • Independence Day - Friday, July 3, 2020 (July 4 holiday observed) (The market will be closed early at 1:00 PM on Wednesday, July 3, 2020 Eastern Time
 • Labor Day - Monday, September 7, 2020 (The market will be closed early at 1:00 PM on Monday, September 7, 2020 Eastern Time)
 • Thanksgiving Day - Thursday, November 26, 2020
 • Christmas Friday - December 25, 2020 (The market will be closed early at 1:00 PM on Thursday, December 24, 2020 Eastern Time)